gimnazija

predšolska vzgoja

umetniška gimnazija - likovna smer

2017/2018

GCC NA EVROPSKI KONFERENCI ZA DELO Z NADARJENIMI

Bienalna evropska konferenca in mladinski forum na temo prihodnosti izobraževanja pri delu z nadarjenimi otroki letošnje leto tudi s predstavniki Gimnazije Celje – Center, evropske točke za nadarjene dijake

Januarja je Gimnazija Celje – Center (GCC) postala ena izmed 350 točk, ki pod okriljem organizacije ECHA (European Council for High Ability) skupaj s centri za nadarjene tvorijo evropsko podporno mrežo za delo z nadarjenimi dijaki (ESTN). Slovenski center  za raziskovanje in spodbujanje nadarjenosti deluje na Pedagoški fakulteti v Ljubljani. Vključitev GCC v mrežo pomeni za šolo predvsem visoko priznanje za dosedanje delo na številnih področjih, ki podpirajo vse vrste nadarjenosti, učinkovito povezovanje formalnega in neformalnega izobraževanja ter izjemno pestri dijaški ter medgeneracijski projekti in vpetost v mnoge evropske in globalne povezave. Na letošnji bienalni konferenci, ki je potekala v Dublinu (Irska) med 8. in 11. avgustom, sta v slovenski delegaciji (PeF Ljubljana, ZRSŠ, Pedagoški inštitut, Gimnazija Ledina, Gimnazija Vič, Gimnazija Bežigrad, GCC), sodelovala tudi Nika Pinter, bodoča četrtošolka na GCC, članica Dijaškega razvojnega tima in urednica šolskega spletnega časopisa Sledko ter ravnatelj Gregor Deleja.

 

Poleg udeležbe na številnih predavanjih vodilnih strokovnjakov s področja izobraževanja, so slovenski predstavniki sodelovali tudi na različnih simpozijih in v delavnicah, kjer so predstavljali delo z nadarjenimi v naši državi. Delegata z GCC sta predstavljala tudi dijaške projekte, ki na GCC nastajajo v okviru inovativnih pristopov k poučevanju, zlasti v obliki problemskega učenja in povezovanja z različnimi deležniki v okolju ter dejavnosti Dijaškega razvojnega tima kot pomembnega sooblikovalca učnega in obšolskega utripa na GCC. Eden izmed vidnejših projektov GCC, ki spodbujajo inovativnost in ustvarjalnost, je v preteklem šolskem letu bila (M)učilnica, soba pobega (Escape Room) v kleti pod staro telovadnico, kjer so dijaki v niz ugank različne težavnosti vpletli tako naravoslovno-tehnična kot humanistična znanja, umetnost in različne spretnosti ter veščine. Del predstavitve so bili tudi  različni dijaški podjetniški, kulturni in humanitarni projekti ter Sledkovi tematski tedni, ki so v minulih letih nastali v sodelovanju z organizacijami in podjetji. Nika je sodelovala tudi pri oblikovanju priporočil mladih izobraževalcem za oblikovanje izobraževalnih smernic prihodnosti.

Tudi v prihajajočem šolskem letu se bodo na GCC intenzivno posvečali delu z mladimi in spodbujanju vseh vrst nadarjenosti s pomočjo inovativnih metod poučevanja ter različnimi šolskimi in obšolskimi projekti. GCC je tudi del ESS projektov Inovativna pedagogika 1:1 in Podjetnost v gimnazijah, s katerimi podpirajo tovrstno delo, različnih Erasmus+ projektov, pa tudi članica nacionalne mreže referenčnih šol za delo z nadarjenimi, ki jo vodi Zavod RS za šolstvo, zelo aktivno pa sodelujejo tudi v ESS projektu Razvojno središče talentov, ki ga za vzhodno kohezijsko regijo koordinira II. gimnazija Maribor. Na šoli se v okviru projekta GCC izobraževalno središče trudijo tudi za učinkovito distribucijo in prenos znanj z organizacijo številnih predavanj in delavnic za izobraževalce, zlasti za vzgojiteljice in vzgojitelje v vrtcih, saj je šola zrasla na temeljih celjskega Učiteljišča, ki je bilo v knežjem mestu ustanovljeno pred 70 leti.

PRILOGE: Fotografije sobe pobega na GCC (1, 2) in fotografija Nike Pinter in Gregorja Deleje na konferenci ECHA 2018 v Dublinu (arhiv GCC)

Dodatne informacije:

Gregor Deleja, ravnatelj GCC, 041 708 945, gregor.deleja@gcc.si

Gregor Deleja, ravnatelj GCC, gregor.deleja@gcc.si, 041 708 945

Prispevka ni mogoče komentirati.