Obvestila ob zaključku šolskega leta

Vse dijake prosimo, da izpraznite garderobne omarice in jih pustite odprte, ključke pa obdržite.

Prosimo vas tudi, da poravnate vse finančne obveznosti in vrnete izposojene in prebrane knjige v šolsko knjižnico.

Delitev spričeval bo v četrtek, 24. junija, ob 7.30. Razpored učilnic za posamezne oddelke bo narejen kasneje in bo visel na panojih v pritličju.

Tiste, ki imate popravne izpite, prosimo, da še danes izpolnite prijavnice k popravnim izpitom, ki jih dobite v tajništvu šole, in jih vrnete svojim razrednikom, tajnici ali pomočnici ravnatelja.

Priprave na popravne izpite bodo v ponedeljek, torek in sredo, in sicer nulto, 1., 2. in 3. uro. Razporedi predmetov, učilnic in profesorjev že visijo na panojih v pritličju in  nadstropjih. Veljajo za vse tri dni.

Dijake obveščamo, da se morate ravnati po razporedih. Dodatne informacije lahko dobite pri pomočnici ravnatelja.

Ob spričevalih boste dijaki dobili tudi letna poročila, kjer so na zadnji strani zapisana vsa pomembna obvestila. Sicer pa bomo s poukom v novem šolskem letu pričeli v sredo, 1. septembra, uradne ure med počitnicami pa bodo vsako sredo med osmo in deseto uro. Izjema je le sreda, 28. julij.

Vsi dijaki ste dobili obvestila, ki zadevajo malico v naslednjem šolskem letu. Vljudno prosimo, da izpolnjene in podpisane obrazce za subvencionirano prehrano vrnete avgusta, ko boste prišli na šolo po potrdila o šolanju oziroma po obrazce za subvencioniran prevoz. Obrazce bo zbirala tajnica do začetka novega šolskega leta.

Med počitnicami bomo pripravili osnutke novih pravilnikov, in sicer Šolska pravila in Šolska pravila ocenjevanja.

Oboje bo mogoče prebrati na naši spletni strani, kot tudi vsa druga obvestila, povezana z začetkom novega šolskega leta.

Dijakom, ki imate še obveznosti, želimo, da bi jih čim uspešneje opravili, vsem pa želimo prijetne počitnice.

Pazite nase in se veseli in vedoželjni vrnite na našo GCC.

Uprava šole

Skip to content