Obvestilo drugošolcem o 2. krogu E-prijav

 Dijake drugega letnika gimnazije in umetniške gimnazije prosimo, da si do jutri, 5. 6., v sistemu eprijave.gcc.si ogledate razpisane skupine osnovnega in višjega nivoja matematike ter izbirnih maturitetnih predmetov. Skupine smo razpisali na osnovi podatkov, ki smo jih dobili po prvem prijavnem krogu v prejšnjem tednu, zato imajo predmeti fizika, zgodovina, sociologija, nemščina in španščina samo po eno razpisano skupino oziroma termin priprav na maturo, ostali predmeti pa so razpisani v dveh terminih.

Jutri, 5. 6., bomo ob 20. uri odprli 2. krog prijav. Prijava bo možna do 20. ure naslednjega dne.

Pri prijavi upoštevajte, da lahko izberete izbirna predmeta samo iz dveh različnih terminov (npr. biologijo v prvem terminu in kemijo v drugem terminu).

Dijaki splošne gimnazije se prijavite k osnovni ali višji ravni matematike in dvema izbirnima predmetoma, dijaki umetniške gimnazije pa se obvezno prijavite k osnovni ali višji ravni matematike, lahko pa tudi k enemu ali dvema izbirnima predmetoma.

Če boste imeli težave s prijavo, se obrnite na profesorico Tatjano Ravničan Ganzitti.

Vodstvo šole

Skip to content