Od jutri dalje ločeno zbiranje odpadkov tudi na GCC

14. 1. 2008 – V okviru projekta LOČI ME – ZATE GRE! uvajamo na GCC ločeno zbiranje odpadkov. V učilnicah bomo ločevali plastenke, pločevinke in ostale odpadke. Na ekoloških otokih pa tudi papir, tonerje, kartuše in baterije.

Več informacij najdeš v [link=pdf-doc/Loci_me-zate_gre.pdf][b]zloženki[/b][/link].

Skip to content