Pestra Erasmus+ jesen na GCC

Z uvodnim srečanjem partnerjev novega projekta  YESSS minuli konec tedna se na Gimnaziji Celje – Center (GCC) nadaljuje pestro dogajanje na področju evropskih projektov v shemah ESS in Erasmus +

Young Entrepreneurs at Secondary Schools oz. krajše YESSS (mladi podjetniki v srednjih šolah) je nov projekt ključnega ukrepa 2 programa Erasmus +, ki ga koordinirajo na GCC. Gre za strateško partnerstvo za inovacije, ki so ga oblikovali z dvema bolgarskima šolama – National Management School in 32. gimnazijo sv. Kliment Ohridski, Gimnazijo Kruševac (Srbija) in Meram Anadolu Lisesi iz Konye (Turčija). Prvo srečanje partnerjev projekta, ki se bo zaključil decembra 2021 je potekalo v Celju med 13. in 16. 11. 2019. Glavni cilj projekta je priprava metodološkega e-priročnika za učitelje, ki bo vseboval primere dela in projektov za krepitev podjetnostnih kompetenc pri mladih ter spodbujal nove oblike dela v razredih in šolah. Vsi partnerji imajo na tem področju številne izkušnje, ki jih želijo s projektom sistemizirati in dati na razpolago evropski izobraževalni skupnosti. Na GCC so s strateškim partnerstvo tudi aktivno nadgradili ESS projekt PODVIG (podjetnost v gimnazijah), ki ga vodi Zavod RS za šolstvo.

Ob tem so na šoli vstopili še v eno evropsko povezavo ključnega ukrepa 2 programa Erasmus +, ki pa jo vodi CIPFP Faitanar iz Španije. V projektu Mathematics in Early Years Education oz. krajše MEYE bodo partnerji iz Poljske, Španije, Portugalske, Velike Britanije in Slovenije do konca leta 2021 razvili e-priročnik za vzgojitelje v vrtcih, ki bo podprl pomembno področje razvoja matematične pismenosti pri predšolskih otrocih.

Oktober je minil tudi v znamenju četrte mobilnosti v okviru Erasmus + projekta Will To MotivatE(U) – srečanje učiteljev in dijakov posvečeno motivaciji v šolskem prostoru so v tednu pred jesenskimi počitnicami gostili v italijanskem Poggibonsiju. Jesen na GCC pa mineva tudi v znamenju Erasmus + prakse v tujini za dijake programa predšolska vzgoja – prva skupina je se na tritedensko delo v tuje vrtce podala konec oktobra, in sicer v portugalsko mesto Braga.

Skip to content