Podelitev spričeval maturantom

Vabilo na svečano podelitev maturitetnih spričeval

Rezultati splošne mature bodo dostopni na spletni strani www.ric.si v ponedeljek, 14. 7. 2014, od 5. ure zjutraj.  Dijaki, ki ste šifro za dostop do rezultatov mature morebiti izgubili, lahko rezultate izveste v šoli, 14. 7., ob 10. uri pri tajnici ŠMK, prof. Tatjani Ravničan Ganzitti.

Maturanti, ki ste opravljali dodatni izpit ob poklicni maturi, obvestilo o uspehu pri izpitu splošne mature  dvignete v tajništvu šole 14. 7. od 10. do 12. ure ali v času uradnih ur tajništva med počitnicami.

Slavnostna podelitev maturitetnih spričeval bo 15. 7. 2014 ob 10. uri v Narodnem domu Celje. Na podelitev ste maturanti vabljeni skupaj z vašimi družinskimi člani.

Zadnji rok za prijavo k jesenskemu roku mature je 15. 7. 2014. Maturanti se lahko prijavite k maturi 14. 7., od  9. do 12. ure in 15. 7. od 8. do 12. ure v tajništvu šole.

Uprava šole

Informacija o možnosti ugovora na oceno

Skip to content