Poskrbeli za netopirja

Dijakinja Tamara Kranjc iz 3.d je našla netopirja, za katerega smo ustrezno poskrbeli in ga predali v oskrbo Slovenskemu društvu za proučevanje in varstvo netopirjev.

Netopir najdenček bo prezimil na Centru za kartografiranje favne in flore v Ljubljani. Po podatkih društva za proučevanje in varstvo netopirjev, gre za vrsto Nathusijev netopir Pipistrellus nathusii, ki je vrsta iz skupine težje določljivih malih netopirjev Pipistrellus sp.
To skupino se da zanesljivo določiti s pregledom ožiljenosti prhuti in oblikovanosti ter razporejenosti zob.Vrsta je selilska, kar pomeni, da se v pomladnem in jesenskem času seli na razdalje večje od 100 km.Take vrste se ponavadi tudi obročka, da se ugotavlja njihove selilske poti oz. razdalje. Naš netopir je tako dobil svoje ime oz. obroček s šifro SLO A1 0150, tehtal je 5,5 g.

[center][img]https://www.gcc.si/e107_images/newspost_images/netopir.jpg[/img] [/center]

Zimo bo preživel na čim bolj naravnemu prezimovanju podoben način, spomladi pa ga bodo vrnili na mesto najdbe.
Tako smo s skupnimi močmi pomagali netopirju, ki sodi med ogrožene sesalce, ki so tudi zakonsko zaščiteni.

Pojdi na vsebino