Prešernova priznanja, najnovotvorjenki in najkratke zgodbe 2019

Na tradicionalni prireditvi ob Ta veselem dnevu kulture smo leto spregovorili o pomembnosti kulture za obstoj vsakega naroda, številčno majhnih, kot je slovenski, pa še posebej. S programom, ki so ga izvrstni nastopajoči pod mentorskim vodstvom prof. Darje Poglajen spletli okrog poezije četrtošolca Aljaža Primožiča, prejemnika Župančičeve frulice 2019 pa smo se spomnili tudi na Valentina Vodnika, ki mu je posvečeno letošnje leto ter opozorili tudi na bližajočo se 220-letnico Prešernovega rojstva. 

Osrednji del prireditve je obsegal podelitve šolskih Prešernovih priznanj, ki so jih letos za izdatni prispevek h kulturi na GCC in širše prejeli Jena Knez, Urška Košir, Ela Leskovar, Martin Lončarič Škorjanec, Blaž Pavlič in Vitomir Janez Zagode, vsi 3. b, Ivana Čačič in Lučka Robič, obe 3. c, Larisa Kosi, 3. č, Matevž Bervar, Lovro Čeh Brežnik, Naja Podbrežnik, Iza Robavs in Žiga Žvižej, vsi 3. d, Tara Soderžnik in Alojzija Sovič, obe 3. h, Jerneja Čerenak, Ariana Hodžić, Laura Korošec, Maj Lesjak in Klara Sapor, vsi 3. i, Zarja Korelc, Martina Lenko, Zara Meško, Eva Ocepek in Nives Žagar, vse 4. a, Maj Antončič, Zala Kejžar, Larisa Kotnik, Maj Mravlak, Alen Pokupec, Lucija Rakun, Katarina Stepišnik, Nika Šalamon, Maša Šon Neuholt in Tamara Šumej, vsi 4. b, Filip Eisenkoler, Jaka Jeršič, Eva Ledinek, Ajda Klepej, Vanesa Kukaj, Sara Sakič, Tanja Seničar, Kaja Uranič in Janja Voga, vsi 4. c, Tomaž Brilej, Jona Kunej in Tina Reher, vsi 4. č, Eva Beltram, 4. d, Barbara Lokovšek in Naja Rožič, obe 4. h, Lara Crnjac, Mojca Florjan, Lea Jazbinšek, Katrin Kovač, Maja Silovšek in Nastja Zvonar, vse 4. i, ter Urška Ornik, Veronika Preložnik in Vlasta Sajko, vse 4. j.

Razglasili smo zmagovalne zgodbe natečaja za naj kratko zgodbo 2019 – po mnenju strokovne žirije sta bili najboljši kratki zgodbi leta 2019 Onstraniki avtorice Nine Lane Vidmar, 4. č, in Zadnji pogovor Pie Jelene Džakulin, 3. č. Po mnenju bralcev pa je najboljšo zgodbo z naslovom Sij sence napisala Ava Boštjančič iz 2. c. 

Razglasili smo tudi zmagovalni najnovotvorjenki leta 2019 pa sta samostalnika »spoblisk« (spominski blisk, “deja-vu”; avtorica:
Vida Volk, 1. č ) in pa »gececentracija« (priključitev GCC-skupnosti, postati del GCC-skupnosti, avtorice: Janja Rožanc, Tiana Lešnik in Eva Četina, vse 1. č ), ki bosta odslej na vseh pisnih in ustnih ocenjevanjih na šoli šteli za pravilno.

Iskrene čestitke vsem nagrajencem ter avtorjem in izvajalcem programa!

Uprava šole

Skip to content