gimnazija

predšolska vzgoja

umetniška gimnazija - likovna smer

Prijava na 5. predmet za zunanje dijake

Step 1 of 2

Kandidate, ki bi želeli na Gimnaziji Celje - Center obiskovati priprave na maturo za 5. predmet na splošni maturi, obveščamo, da je potrebno oddati izpolnjeno prošnjo najkasneje do 30. 8. 2020.


Kandidate bomo sprejemali do zapolnitve prostih mest v skupini ob upoštevanju vrstnega reda prispelih prošenj. Priprav na maturo iz ANG in MAT ne izvajamo, skupine za BIO, PSI, ZGO, GEO in KEM so že polno zasedene.


Sprejeti kandidati vplačajo 50 € za materialne stroške na spodaj navedeni transakcijski račun in potrdilo o vplačilu predložijo v upravo šole. Podatke boste dobili tudi v potrditveni pošti, če bo vaša vloga uspešna.


TRR: SI56 0110 0603 0692 763

Sklic: SI00 30082019

Gimnazija Celje - Center

Kosovelova 1, 3000 Celje

Namen nakazila: Prispevek za priprave na maturo – 5. predmet: __________ (napišite naziv predmeta)


Zunanji dijaki morajo pravočasno urediti tudi predprijavo in prijavo k maturitetnim izpitom v skladu z maturitetnim koledarjem RIC-a.


Uprava šole

Prispevka ni mogoče komentirati.