gimnazija

predšolska vzgoja

umetniška gimnazija - likovna smer

Tuji jezik za otroka

(Koordinatorica L. Kerin Jevtič, prof.)

Z medpredmetnim povezovanjem do učnega načrta za tuji jezik za otroka z elementi integracije – novost v srednjem strokovnem programu predšolska vzgoja je naslov inovacijskega projekta na GCC, ki se je razvil iz strokovnega modula tuji jezik za otroka za dijake 3. razreda PV.  Cilji projekta so:

  • uspešno načrtovanje ciljev in vsebin za nov predmet v srednjem strokovnem izobraževanju predšolska vzgoja – tuji jezik za otroka z elementi integracije (TJO),
  • smiselna in kvalitetna vpeljava novega predmeta TJO v razred programa PV in kasneje izbirnega modula tuji jezik za otroka v 4. razred,
  • spodbujanje medpredmetnega povezovanja in vpeljava elementov integracije v in kasneje 4. razred predšolske vzgoje pri strokovnih predmetih in modulih.

Pri izvajanju sodelujejo vsi učitelji strokovnih modulov v 3. letniku PV, prvi rezultat projekta pa je niz strokovnih posvetov za vzgojitelje in učitelje v 1. razredu OŠ, ki smo jiz izvedli v lanskem in s katerimi nadaljujemo v letošnjem šolskem letu.

Prispevka ni mogoče komentirati.