Prvi dan pouka v šolskem letu 2011/2012

Poimenski seznami  z razporeditvijo dijakov v posamezne  razrede in oddelke  bodo objavljeni na panojih v pritličju šole najkasneje v torek, 30. 8. 2011.

DIJAKI ODDELKOV 1. RAZREDA – program splošna  gimnazija in program umetniška gimnazija se zberete ob 8.00 v učilnicah, ki so navedene  v  razporedu  (Glejte razpored!).

DIJAKI ODDELKOV 1. RAZREDA – program predšolska vzgoja se zberete ob 13.15 v učilnicah, ki so navedene v razporedu (Glejte razpored!).

Prvi  šolski dan bo 5 ur pouka. Prvo in drugo učno uro  boste imeli razredno uro  (obe uri  v isti učilnici), nato pa bo redni pouk po četrtkovem urniku. Dopoldanci boste zaključili s poukom ob 12.20,  popoldanci pa ob 17.35.

Urnik vam bodo posredovali vaši razredniki.

S seboj prinesite zvezek, pisalo in  copate.

DIJAKI ODDELKOV 2., 3. IN  4. RAZREDA program splošna gimnazija, program umetniška gimnazija – likovna smer in program predšolska vzgoja) se morate pred odhodom v učilnice, ki so navedene v razporedu, OBVEZNO preobuti. Zato prinesite s seboj copate in ključke svojih garderobnih omaric, ki ste jih zadržali ob koncu lanskega šolskega leta.

V učilnicah, kamor ste razporejeni, se  dopoldanci zberete ob 8.00, popoldanci pa ob 13.15.

DIJAKI ODDELKOV 4. RAZREDA programa predšolska vzgoja boste imeli v tem šolskem letu pouk dopoldne.

Prvi dve učni uri boste imeli  razredno uro (obe uri v isti učilnici), nato pa še 3 ure rednega pouka po četrtkovem urniku (do 12.20 za dopoldansko ter do 17.35 za popoldansko izmeno).

Z dežurstvom  bodo že prvi dan po 2. učni uri pričeli v dopoldanski izmeni dijaki 3. b, v popoldanski pa dijaki3. a.

POTRDILA O VPISU, ki jih nujno potrebujete, lahko do začetka pouka dobite v Upravi šole, in sicer vsak dan od 8. do 10. ure,  od  1. 9. 2011  dalje pa izključno pri svojih razrednikih.

MESEČNE VOZOVNICE –  na šoli dobite obrazce za  pridobitev  subvencioniranega prevoza.

UČBENIKI – dijaki, ki ste se letos vpisali v 1. letnik, ste dobili seznam učbenikov ob vpisu. Seznam učbenikov lahko najdete na naši spletni strani, prav tako je na spletni strani objavljen tudi seznam učbenikov za višje razrede.

V petek in ponedeljek  (2. in  5.  9.) bo na šolskem dvorišču sejem rabljenih učbenikov, in sicer  ob 12.30, to je po končani 5. dopoldanski uri pouka. Popoldanci boste zato v omenjenih dneh začeli s poukom ob 13.15, ne glede na urnik.

Celje, 24. 8. 2011                                                                                                             Uprava šole

 

Skip to content