Prvi šolski dan in ostale informacije, razpored učilnic

PRVI DAN POUKA V ŠOLSKEM LETU 2012/2013  (načrt šole)

Poimenski seznami z razporeditvijo dijakov v posamezne razrede in oddelke bodo objavljeni na panojih v pritličju šole najkasneje v petek, 31. 8. 2012.

DIJAKI ODDELKOV 1. RAZREDA – program splošna gimnazija in program umetniška gimnazija se zberete ob 8.00 v učilnicah, navedenih  v  razporedu, ki bo objavljen v petek, 31. 8. 2012. (Glejte načrt šole!).

DIJAKI ODDELKOV 1. RAZREDA – program predšolska vzgoja se zberete ob 13.15 v učilnicah, navedenih v razporedu, ki bo objavljen v petek, 31. 8. 2012. (Glejte načrt šole!).

Prvi  šolski dan bo 5 ur pouka. Prvo in drugo učno uro bosta razredni uri (obe uri v isti učilnici), nato pa bo redni pouk po ponedeljkovem urniku. Dopoldanci boste zaključili s poukom ob 12.20, popoldanci pa ob 17.35. Urnik vam bodo posredovali razredniki.

S seboj prinesite zvezek, pisalo in copate.

DIJAKI ODDELKOV 2., 3. IN 4. RAZREDA program splošna gimnazija, program umetniška gimnazija – likovna smer in program predšolska vzgoja, s seboj prinesite copate in ključke svojih garderobnih omaric, ki ste jih zadržali ob koncu lanskega šolskega leta.

DIJAKI ODDELKOV 4. RAZREDA programa predšolska vzgoja boste imeli v tem šolskem letu pouk dopoldne. Prvi dve učni uri boste imeli  razredno uro (obe uri v isti učilnici), nato pa še 3 ure rednega pouka po ponedeljkovem urniku do 12.20.

Dopoldanci se zberete v učilnicah ob 8.00, popoldanci pa ob 13.15. Z dežurstvom bodo že prvi dan po 2. učni uri pričeli v dopoldanski izmeni dijaki 3. b, v popoldanski pa dijaki 3. a.

POTRDILA O VPISU, ki jih nujno potrebujete, lahko do začetka pouka dobite v Upravi šole, in sicer vsak dan od 8. do 10. ure, od 3. 9. 2012 dalje pa izključno pri svojih razrednikih

MESEČNE VOZOVNICE – na šoli dobite obrazce za pridobitev subvencioniranega prevoza.

UČBENIKI – dijaki, ki ste se letos vpisali v 1. letnik, ste dobili seznam učbenikov ob vpisu. Seznam učbenikov lahko najdete tudi na naši spletni strani, kjer je objavljen tudi seznam učbenikov za višje razrede.

V torek in sredo (4. in 5. 9.) bo na šolskem dvorišču sejem rabljenih učbenikov, in sicer  ob 12.30, to je po končani 5. dopoldanski uri pouka. Popoldanci boste zato v omenjenih dneh začeli s poukom ob 13.15, ne glede na urnik.

Uprava šole        

SEZNAM UČILNIC ZA PRVI ŠOLSKI DAN

PONEDELJEK, 3. SEPTEMBER 2012

RAZRED

RAZREDNIK

UČILNICE

1. A

TINA BRADEŠKO, PROF.

MA1

1. B

MIRO SKALICKY, PROF.

MA3

1. C

JOŽICA KOVAČ, PROF.

KEM

1. Č

DANIJELA MAROLT, PROF.

TJ5

1. D

JOŽEF ŠKORJANEC, PROF.

ZGO

1. E

OTMAR URANJEK, PROF.

FIZ1

1. H

SUZANA TOVORNIK, PROF.

SL1

1. I

MAJA RAK, PROF.

RIS

1. J

ROK LIPNIK, PROF.

FIZ2

2. A

LAURA KERIN JEVTIĆ, PROF.

FIZ1

2. B

SAŠA OGRIZEK, PROF.

FIZ2

2. C

DANICA CENTRIH, PROF.

BIO

2. Č

POLONA JURKOVŠEK, PROF.

RAČ

2. D

IRMA VREČKO, PROF.

SL2

2.  E

SMILJANA ADAMIČ VASIČ, PROF.

SL5

2. H

JOLANDA CEROVŠEK, PROF.

MA2

2. I

MARJANA TURNŠEK, PROF.

MA1

2. J

ANJA MLAKAR, PROF.

SL2

3. A

METKA KRAJNC, PROF.

SL3

3. B

BOJAN KOSTANJŠEK, PROF.

TJ2

3. C

MIHA GARTNER, PROF.

TJ1

3. Č

BARBARA E. HERNAVS, PROF.

FIL

3. D

MARIJA ZDOLŠEK, PROF.

MA4

3. H

ANA PEČNIK, PROF.

SL4

3. I

TANJA TRAMŠEK, PROF.

TJ3

3. J

ŠPELA SEŠLAR, PROF.

SL5

4.  A

BARBARA ARLIČ KERSTEIN, PROF.

SL4

4. B

MARKO ZEVNIK, PROF.

GEO

4. C

BERNARDA ŠPEGEL BERDIČ , PROF.

PSI

4. Č

DOROTEJA BOROVNIK, PROF.

SL3

4. D

IRENA PLANINŠEK, PROF.

TJ4

4. E

GREGOR DELEJA, PROF.

SL1

4. H

BERGIT VREČKO, PROF.

MA2

4. I

BARBARA ARZENŠEK, PROF.

TJ7

4. J

VESNA LAVRINC, PROF.

TJ6

 

                                                                                          

 

Pojdi na vsebino