Rezultati geografije

V torek, 10. 2., smo na šoli izvedli tekmovanje iz znanja geografije na temo »Kmetijstvo in njegov pomen«, ki se ga je udeležilo 31 dijakinj in dijakov vseh treh programov naše šole.

V programu splošna gimnazija, ki so tekmovali posebej, so dosegli bronasta priznanja naslednje dijakinje in dijaki:

Klemen Kramar 3. B,

Rok Gorenšek 3. B,

Nika Pajk   3. B,

Sara Žaberl Majcenovič   3. E,

Arnel Smajlović 3. B,

Maša Klanjšek   1. D,

Nikodin Sedlarević 2. C.

V programu umetniška gimnazija in predšolska vzgoja pa naslednje dijakinje, vse iz 1.H:

Neli Voglar

Lea Strnad

Emina Jupić

Mojca Mramor

Maša Nahtigal

Na območno tekmovanje , ki bo v torek, 10.3. 2015 v Novem mestu so se uvrstili iz 1. skupine Klemen Kramar in Rok Gorenšek, iz 2. skupine pa Neli Voglar in Lea Strnad.

Vsem, ki so tekmovali čestitamo za udeležbo in pripravljenost, da preizkusijo znanje geografije uporabiti tudi nekoliko drugače. Dijakinjam in dijakom, ki nas bodo zastopali na območnem tekmovanju pa želimo čim več znanja, spretnosti in sreče.

Aktiv družboslovja in vodstvo šolegeo

Pojdi na vsebino