Rezultati likovnega natečaja 2021

Rezultati likovnega natečaja »Lepota sobivanja – moja najljubša žival«

Na Gimnaziji Celje – Center smo organizirali likovni natečaj »Lepota sobivanja – moja najljubša žival« za osnovnošolsko mladino, s katerim smo želeli učence spodbuditi k razmišljanju o pomenu sobivanja z vsem živim okoli nas. 

Prispelo je 18 likovnih del iz sedmih šol. Večina je bila tako dobra, da je strokovna komisija na spletnem dnevu odprtih vrat umetniške gimnazije likovne smeri, ki smo ga pripravili 30. 11. 2021 na MS Teams, podelila več enakovrednih nagrad, in sicer:

1. nagrada: Špela Kramar, OŠ Vransko – Tabor (mentorica Martina Žličar). Likovno delo izkazuje visoko kvaliteto, 1. nagrado pa si je učenka pridobila z večplastno likovno pripovedjo, ki poleg razpisne teme vsebuje še ekološko vsebino.

2. nagrad: Juš Mežnar, OŠ Braslovče (mentorica Saša Bitenc Janko), za izvirno likovno upodobitev domišljijske krajine s poetično noto. Vsebinsko se je lotil problema ogroženih živali in našega sobivanja z njimi.

3. nagrado si delijo Marcel Kajtna, OŠ Sava Kladnika, Sevnica (mentorica Elena Sigmund), Elena Les, II. OŠ Celje (mentor Urh Kodre) in Špela Štepec, OŠ Antona Aškerca, Rimske toplice (mentorica Nina Tuš). Vsa tri likovna dela izkazujejo izjemno likovno spretnost.

Priznanja prejmejo še Pia Besednjak, Teja Razdevšek in Anja Štorman, vse tri OŠ Braslovče (mentorica Saša Bitenc Janko).

Skupinsko priznanje za grafiko prejmejo učenci OŠ Štore (mentorica Maja Koštomaj): Lovro Bezgovšek, David Gajšek, Tania Carolina Valencia Grbec, Neža Grobin, Pia Jereb, Tina Jurkošek, Ajda Knez in Tijan Krofl (mentorica s I. OŠ je bila še Taja Naraks).

Strokovna komisija v sestavi Maja Rak, u. d. i. a., in Andreja Džakušič, prof., je ocenjevala:

KREATIVNOST: občutljivost za likovni problem, fleksibilnost, originalnost,

OBVLADOVANJE LIKOVNEGA JEZIKA IN OBČUTLJIVOST ZA LIKOVNE STRUKTURE; ustreznost izbora likovnih izraznih sredstev, likovna orientacija, kreativna rešitev likovnega problema,

LIKOVNO DOŽIVLJANJE: sposobnost izbire ustreznega vizualnega znaka, koncentracija na temo, vživljanje v motiv, ekspresivnost, svoboda izraza, ustvarjalna domišljija,

LIKOVNO ZNANJE: izvedbena likovna tehnika, izraženo likovno znanje  zvezi z likovno nalogo,

PRIZADEVNOST: angažiranost pri iskanju rešitev likovnega problema in izvedbi naloge.

Vsem nagrajencem in prejemnikom priznanj ter mentorjem iskreno čestitamo!

Aktiv učiteljev umetnosti in uprava šole

Pojdi na vsebino