Rezultati pregleda ponudb programov za maturantsko ekskurzijo 2011

Tričlanska komisija na Gimnaziji Celje – Center je 16. 12. 2010 pregledala ponudbe programov vseh turističnih agencij za organizacijo maturantske ekskurzije konec septembra 2011. Glede na zahteve javnega poziva z dne 5. 11. 2010 je komisija vse prispele ponudbe ocenila kot ustrezne in jih uvrstila v nadaljnji postopek izbire.

Z lastno ponudbo programov so se na poziv odzvale štiri turistične agencije: Galileo 3000, Mondial TravelPALMA,  in Condor Travel.

Vse agencije so morale do 23. 12. 2010 poslati v elektronski obliki popravke programov. Popravke smo pravočasno prejeli od agencije Galileo 3000 in agencije Mondial Travel, 28. 12. 2010 so prispeli tudi popravki programov TA Condor Travel. Vse do sedaj prejete programe v nadaljevanju (stran 2) objavljamo. Od turistične agencije Palma do danes še nismo prejeli popravkov programov v elektronski obliki.

Vse dijake 3. letnikov in  starše vabimo, da objavljene programe natančno preberejo, velja prebrati tudi tudi uradne rezultate javnega poziva (v tej novici na strani 3).

Uprava šole

Pages: 1 2 3
Skip to content