Rezultati preizkusa likovne nadarjenosti

Kandidate obveščamo, da je komisija v sestavi: Maja Rak, Andreja Džakušič in Tanja Bračun ocenila izdelke, ki so jih kandidati izdelali na preizkusu likovne nadarjenosti, dne 10. marca 2021. Za pravilnost postopka sta skrbela šolska svetovalna delavka Nives Laul, univ. dipl. psih., in Otmar Uranjek, prof., vodja umetniške gimnazije.

Na preizkusu je bilo mogoče doseči 60 točk. Kandidati, ki so dosegli 30 točk ali več, so preizkus uspešno opravili in s tem izpolnili enega izmed pogojev za vpis v umetniško gimnazijo likovne smeri.

Rezultati so pod šifro navedeni v tabeli na spodnji povezavi:

Potrdila o opravljenem preizkusu bodo kandidati prejeli po pošti na dom.

Šolska svetovalna služba

Nives Laul, univ. dipl. psih.

Skip to content