Rezultati volitev

V sredo, 22. 09. 2021, smo na šoli izvedli volitve za predsednika Dijaške skupnosti in volitve predstavnikov dijakov v Svetu šole.  

Volilna komisija je preštela glasove in ugotovila, da je Izidor Slapnik iz 3. b postal predsednik DS GCC, Lan Cvek iz 3. č pa podpredsednik. 

Za predstavnika dijakov v Svetu šole sta bila izvoljena Jon Kanjir iz 4. a in Jure Šantej iz 2. b. 

Skip to content