Seznanitev z rezultati poklicne mature

V sredo, 4. 3. 2015, bodo znani rezultati zimskega roka poklicne mature. Prevzem spričeval in obvestil o uspehu bo ob 10. uri v ravnateljevi pisarni.

Saša Ogrizek

Skip to content