ŠOKovci v Vipavi

V sredo, 18. 3. , so dijaki izbirnega predmeta Študij okolja obiskali Visoko šolo za vinarstvo in vinogradništvo v Vipavi, ki deluje v okviru Univerze v Novi Gorici.

Najprej jih je predavatelj mag. Iztok Lesjak, generalni direktor Tehnološkega parka v Ljubljani, seznanil z zahtevami in pričakovanji družbe, ko bodo po končanem študiju iskali svoja delovna mesta. Poudaril je predvsem vlogo kompetenc, ki jih morajo pridobivati med izobraževanjem.

Nato so z doc. dr. Henrikom Gjerkešem razmišljali o izčrpavanju in obnavljanju naravnih virov, ki nam jih Zemlja posoja.

Eksperimentalni del obiska je potekal v laboratorijih univerze, kjer je en del dijakov ugotavljal prisotnost dodanih bakterijskih kultur v probiotikih. Drugi del pa je določal vsebnost antioksidantov v sadnih pijačah.

Udeleženci ekskurzije so bili nad novimi obzorji, ki so se jih ta dan odprla, navdušeni. Nova vedenja so jih resnično obogatila.

Skip to content