Šolsko tekmovanje iz kemije

V ponedeljek, 10. 3. 2014, bo ob 13.15. uri v učilnici MA4
potekalo šolsko tekmovanje v znanju kemije za dijake vseh letnikov.
Za reševanje nalog boste imeli na voljo 60 minut.
Razen periodnega sistema, ki je priložen,
smete uporabiti še žepno računalo.
Veliko uspeha pri reševanju!
Profesorice kemije
Skip to content