Spoznavni dan za dijake 1. letnikov (6. 9. 2018, GCC in Celjski mladinski center)

V četrtek, 6. 9., dijaki višjih letnikov organizirajo spoznavni dan za vse prvošolke in prvošolce, ki je namenjen #enostavnodrugačnemu spoznavanju GCC in vseh dejavnosti, ki ob pouku potekajo na šoli. Spoznavni dan se bo začel ob 13.45 in zaključil skupaj z roditeljskimi sestanki za starše dijakov prvih letnikov.

 

ČAS DEJAVNOST
do 13.45 Pouk po urniku. Za 1. letnike se 7. ura zaključi 15 minut prej (13.45)
13.45-14.15 Malica na šolskem rondoju oz. v jedilnici, če bo slabo vreme.
14.15-14.45 Razredne ure s tutorji v naslednjih učilnicah:

1. a – SL1, 1. b – FI2, 1. c – FI1, 1. č – MA2, 1. d – SL 2, 1. h – SL 3, 1. i – RIS, 1. j – SL 5

14.45-16.15 Delitev razredov v dve skupini:
  1. skupina: 1. a, b, c, i
  2. skupina: 1. č, d, j, h

1. skupina

14.50-15.25: team building na športnem igrišču (1. a, b) in v parku za šolo (1. c, i) oz. v stari telovadnici, če bo slabo vreme.

15.30-16.10: orientacija po šoli (začetek na rondoju oz. v pritlični avli, če bo slabo vreme)

2. skupina:

14.50: zbor vseh dijakov v avli in začetek orientacije (do 15.30)

15.35-16.15: team building na športnem igrišču (1. č, d) in v parku za šolo (1. j, h)

16.15 Zbor vseh prvošolcev na rondoju
16.20 Odhod proti MCCju
16.30-18.00 Fazanovanje v MCCju, predstavitev Impro lige in Slam poezije
18.00 Odhod proti GCC

Udeležba je obvezna 🙂

Dijaški razvojni tim in tutorji

Skip to content