Stanje vpisa na dan 12. 5. in informacije o vpisnem postopku

Devetošolce obveščamo, da je stanje prijav na programih, ki jih izvajamo na naši šoli, na dan 12. 5. 2020 naslednje:

 PROGRAMŠTEVILO RAZPISANIH MESTŠTEVILO PRIJAV
GIMNAZIJA112144
UMETNIŠKA GIMNAZIJA – LIKOVNA SMER2843
PREDŠOLSKA VZGOJA84120

PRENOS PRIJAV 

Do 16. 6. 2020 lahko devetošolke in devetošolci neomejeno prenašajo prijave v vse programe, tudi v tiste, kjer je število prijav večje od števila razpisanih mest.

Postopek prenosa prijav je letošnje leto poenostavljen, tako da lahko vse naredite na daljavo, in sicer:

1. Izpolnite obrazec, ki ga najdete na povezavi spodaj:

2. Obrazec skenirajte ali fotografirajte.

3. Sken oz. fotografijo obrazca pošljite na e-poštna naslova nives.laul@gcc.si in helena.maher.resinovic@gcc.si

Vašo prijavnico bomo z GCC poslali na šolo, kamor želite prenesti prijavo. Seveda si želimo, da prijavnice pustite pri nas. Svetujemo vam, da se o smiselnosti prenosa prijave na drugo šolo pogovorite z našima svetovalnima delavkama (kontakte najdete spodaj). Pri obeh svetovalnih delavkah lahko tudi preverite kakšno je stanje točk glede na ocene 7. in 8. razreda. Pri tem vas prosimo, da za te podatke pokličete bodisi starši bodisi se o tem pozanimajo svetovalne delavke, saj gre za zaupne podatke.

STANJE PRIJAV PO SLOVENSKIH SREDNJIH ŠOLAH

Pregled stanja prijav v programih po vsej Sloveniji in druge informacije o vpisu lahko najkasneje 20. 5. 2020 po 16. uri najdete na spletni strani Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport: http://www.mizs.gov.si/si/delovna_podrocja/direktorat_za_srednje_in_visje_solstvo_ter_izobrazevanje_odraslih/srednjesolsko_izobrazevanje/vpis_v_srednje_sole/

Na tej spletni strani najdete tudi vse ostale podatke o letošnjem vpisu. Ministrstvo stanje o vpisu od 20. 5. dalje tudi dnevno posodablja. Vse informacije vam bomo z veseljem posredovali tudi na GCC.

MOREBITNA OMEJITEV VPISA

Po koncu prenosnega roka (16. 6.) bo Svet šole na seji obravnaval vpis na Gimnazijo Celje -Center. S svojimi sklepi bo seznanil Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport, ki bo posredovalo soglasja k sklepom o morebitni omejitvi vpisa najkasneje do 24. 6. 2020. Vse prijavljene kandidate bomo o odločitvi Ministrstva  in o vseh aktivnostih v zvezi z vpisom v prvi letnik pisno obvestili najkasneje do 24. 6. 2020.

VPIS NA GCC

Zaradi varnosti bomo celoten postopek vpisa na GCC letos izvedli »na daljavo«. O celotnem postopku vas bomo pravočasno obvestili z dopisom, ki ga boste prejeli po pošti. Na osebni razgovor v šolo bomo povabili le kandidate za morebitni 2. krog vpisa (v obdobju med 30. 6. in 6. 7. 2020).

Za vse dodatne informacije lahko od 12. 5. 2020 dalje med 09.00 in 13.00 pokličete na naslednje telefonske številke:

– 03 428 57 00 (tajništvo),

– 03 428 57 11 in 03 428 57 15 (svetovalna služba),

oz. pošljete e-pošto na e-mail naslove

info@gcc.si (tajništvo),

helena.maher.resinovic@gcc.si, nives.laul@gcc.si (svetovalna služba)

Vsem devetošolkam in devetošolcem želimo, da čim bolje zaključijo deveti razred!

Ostanite zdravi!

Učiteljski zbor, šolska svetovalna služba in vodstvo šole

Skip to content