Stanje vpisa v 1. letnik na dan 5. 4. 2022

Devetošolke in devetošolce obveščamo, da je stanje prijav na programih, ki jih izvajamo na naši šoli, na dan 5. 4. 2022 naslednje:

GIMNAZIJA: prejeli smo 176 vpisnic (razpisanih mest: 112)

PREDŠOLSKA VZGOJA: prejeli smo 103 vpisnice (84 razpisanih mest)

UMETNIŠKA GIMNAZIJA LIKOVNA SMER: 35 vpisnic (na 28 razpisanih mest). 

PRENOS PRIJAV
Do 25. 4. 2022 lahko devetošolke in devetošolci neomejeno prenašajo prijave v vse programe, tudi v tiste, kjer je število prijav večje od števila razpisanih mest. Postopek prenosa prijav je letošnje leto poenostavljen, tako da lahko vse naredite na daljavo, in sicer:
1. Izpolnite obrazec, ki ga najdete na TEJ POVEZAVI.
2. Obrazec skenirajte ali fotografirajte.
3. Sken oz. fotografijo obrazca pošljite na e-poštna naslova nives.laul@gcc.si in helena.maher.resinovic@gcc.si

Vašo prijavnico bomo z GCC poslali na šolo, kamor želite prenesti prijavo. Seveda si želimo, da prijavnice pustite pri nas. Svetujemo vam, da se o smiselnosti prenosa prijave na drugo šolo pogovorite z našima svetovalnima delavkama (kontakte najdete spodaj). Pri obeh svetovalnih delavkah lahko tudi preverite, kakšno je stanje točk glede na ocene 7. in 8. razreda. Pri tem vas prosimo, da za te podatke pokličete bodisi starši bodisi se o tem pozanimajo svetovalne delavke, saj gre za zaupne podatke. 

Vse informacije najdete tudi na TEJ POVEZAVI.

Na tej spletni strani najdete tudi vse ostale podatke o letošnjem vpisu. Ministrstvo stanje o številu prijav od 8. 4. dalje dnevno posodablja. Vse informacije vam bomo z veseljem posredovali tudi na GCC.

MOREBITNA OMEJITEV VPISA
Po koncu prenosnega roka (25. 4.) bo Svet šole na seji obravnaval vpis na Gimnazijo Celje – Center. S svojimi sklepi bo seznanil Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport, ki bo posredovalo soglasja k sklepom o morebitni omejitvi vpisa najkasneje do 23. 5. 2022. Vse prijavljene kandidate bomo o odločitvi Ministrstva in o vseh aktivnostih v zvezi z vpisom v prvi letnik pisno obvestili najkasneje do 31. 5. 2022.

VPIS NA GCC
Tudi letošnje leto bomo celoten postopek vpisa na GCC izvedli v elektronski obliki (predvideni datumi: 16.-21. 6. 2022), o čemer vas bomo pravočasno obvestili z dopisom, ki ga boste prejeli po pošti. Na osebni razgovor v šolo bomo povabili le kandidate za morebitni 2. krog vpisa (27.-30. 6. 2022).

Prosimo vas, da vaša vprašanja na nas naslavljate po e-pošti na tajništvo šole (info@gcc.si) oz. na pokličete na:
– 03 428 57 00 (tajništvo),
– 03 428 57 11 in 03 428 57 15 (svetovalna služba),

E-naslovi svetovalnih delavk: nives.laul@gcc.si in helena.maher.resinovic@gcc.si 

Vsem devetošolkam in devetošolcem želimo, da čim bolje zaključijo deveti razred!

Učiteljski zbor, šolska svetovalna služba in vodstvo šole

Skip to content