Start up your life 2021/2022

Razpis za mladinske kreativne podjetniške projekte na GCC

Predmet razpisa:

Predmet razpisa so nepovratne spodbude za razvoj inovativnih mladinskih podjetniških projektov.

Namen razpisa:

Razpis je namenjen obstoječim in nekdanjim dijakom GCC in podpori njihovih podjetniških idej za inovativne produkte ali storitve. Posebna spodbuda velja idejam, ki so namenjene širši skupnosti in/ali reševanju aktualnih problemov nekega mikro ali makro okolja. Prednost pri izboru bodo imele tudi ideje, ki so namenjene bogatitvi ponudbe za vse dijake Gimnazije Celje – Center.

Organizator razpisa: Društvo za povezovanje dijakov, učiteljev in prijateljev Gimnazije Celje – Center, Kosovelova ulica 1, 3000 Celje (Društvo GCC) 

Število projektov oz. idej, ki jih bomo financirali: do 7 

Sredstva za razpis: 4.200,00 € (štiritisočdvesto evrov 00/100)

Pogoji za sodelovanje v razpisu:

 1. Vsaj en član ustvarjalne ekipe je dijak/inja GCC-ja v šolskem letu 2020/2021 oz. nekdanji dijak GCC-ja. 
 2. Nosilec ideje oz. projekta ne sme biti direktor, lastnik ali ustanovitelj podjetja in ne sme biti zaposlen oz. samozaposlen. Enako velja tudi za člane ekipe. 
 3. Na razpis se lahko prijavi prijavitelj sam ali s svojo skupino, ki šteje največ 4 člane.
 4. Nosilec prijave mora izpolniti vse zahteve, ki so pogoj za vpis. V kolikor se izkaže, da je prijavljeni kandidat navajal kakšrnekoli lažne podatke zase (ali člane tima) se prijava razveljavi, izplačana sredstva pa vrnejo v razpisni fond.

Podporne oz. izobraževalne aktivnosti: 

 1. Vsaj en predstavnik ekipe se mora udeležiti izobraževanja, ki ga bomo pripravili v sklopu razpisa (velja vsaj 80 % udeležba). Vsi udeleženci izobraževanja prejmemo ob koncu tudi potrdilo o izobraževanju. 
 2. Zaenkrat je predvidena izvedba štirih (4) modulov, in sicer: 
 1. Modul 1: Podjetniški vikend ali udeležba na delavnicah Uvod v podjetništvo.
 2. Modul 2: Tečaj digitalnega marketinga. 
 3. Modul 3: Tečaj izdelave spletnih strani. 
 4. Modul 4: Delavnice: Prodaja in vstop na trg. 
 5. Vsaj en predstavnik projekta se mora redno udeleževati tudi srečanj podjetniškega krožka GCC StartUp.  

Financiranje 

Financiranje projektov poteka v 3 fazah: 

Faza 1 (ob odobritvi projekta). Sredstva v višini 150,00 € neto se v roku 30 delovnih dni nakažejo na TRR prijavitelja.  

Faza 2 (prototipiranje in vstop na trg). Sredstva v višini 300,00 € NETO se nakažejo v roku 30 delovnih dni na TRR prijavitelja, ko ta izpolnjuje naslednje pogoje: 

 • projekt ima izpolnjeno in odobreno dokumentacijo s strani razpisne komisije, ki vključuje: poslovni model canvas, poslovni načrt in delujoč prototip oz. dovršen produkt ali storitev, ki jih odobri komisija; 
 • narejen načrt za vstop na trg, kar pomeni, da je produkt ali storitev pripravljena za prodajo oz. testiranje na trgu. Produkt oz. storitev še ni nujno prisotna na trgu. 

Faza 3 (zaključek in promocija). Sredstva v višini 150 € NETO se nakažejo v roku 30 delovnih dni na TRR prijavitelja, ko ta izpolnjuje naslednje pogoje: 

 • projekt je že vstopil na trg (vsaj s testnimi strankami oz. naročniki) ter ima razdelan načrt za nadaljnjo promocijo; 
 • člani projekta so se udeležili vsaj 80 % izobraževalnih in podpornih aktivnostih vezanih na razpis. Za udeležbo se šteje udeležba vsaj enega člana projekta. 

Komisija, ki jo sestavljajo nekdanji dijak GCC in podpornik projekta Marko Keber, mentor krožka GCCStartUp Luka Srbič in ravnatelj Gregor Deleja, si pridržuje pravico, da potrdi manjše število projektov in tem ustrezno poveča financiranje.

Informativni sestanek za razpis bo potekal on-line, in sicer: 

 • četrtek, 9. 12. 2021, ob 18.00,
 • sreda, 15. 12. 2021, ob 19.00,
 • četrtek, 23. 12. 2021, ob 18.00.

Na informativni sestanek se prijavite tako, da pošljete sporočilo na e-mail: luka.srbic@gmail.com. V kolikor vam zgornji termini ne ustrezajo, pošljite predlog termina, ko bi se lahko pridružili sestanku na e-mail: luka.srbic@gmail.com 

Rok za oddajo vlog je 31. 12. 2021. Prijavni obrazec najdete na povezavi: https://forms.gle/awbzhhFPA5EP6CUM7 

Razpisna dokumentacija je objavljena na spletni strani https://www.gcc.si/ ter https://yesssproject.eu/

Komisija bo vse prijavljene o odločitvi in izboru obvestila do 10. 1. 2022.

Dodatne informacije in individualni posveti so na voljo po dogovoru z mentorjem podjetniškega krožka. Kontaktni e-naslov je: luka.srbic@gmail.com 

Skip to content