Teden vode na GCC

Dragi dijakinje in dijaki,

Gimnazija Celje – Center razpisuje za vse dijake in dijakinje šole umetniške natečaje ob pomladnem tednu vode, ki ga letošnje leto organiziramo med 21. in 25. 3. 2022. Za vas pripravljamo tri različne natečaje in vas vabimo k sodelovanju:

 1. FOTOGRAFSKI NATEČAJ.
 2. LIKOVNI NATEČAJ.
 3. VIDEO NATEČAJ – EKSPERIMENTI.

SKUPNA TEMA: PREOBRAZBA VODE

Voda je majhna molekula s posebnimi lastnostmi, ki so omogočile razvoj življenja in njegovo ohranitev skozi vse spremembe našega planeta. Voda gradi sleherno našo celico, zato smo tudi mi voda. Neprestano spreminja svojo obliko in stanje.  Lahko je plin, tekočina, raztopina, drugič zopet trdna snov, katere kristali spominjajo na diamante. Lahko ima obliko posode v katero jo nalijemo, lahko je meglica nad travniki, oblak, ledena kocka ali rosna kapljica na travni bilki. Napolnjuje sleherni kotiček Zemlje, preliva se po njeni površini in gradi trde kristale njenih kamnin.  Svojo obliko prilagaja okolju, pa vendar je dovolj trdna, da po njej hodijo živali. Nekatere snovi raztopi, druge odbija. Rastline jo s svetlobo razgrajujejo, njeno nastajanje v mitohondrijih naših celic pa nam zagotavlja energijo za življenje. Včasih je v obliki meglic, ki jih nosi veter, drugič jo vidimo kot deževne kaplje, snežinke ali trde krogle toče. Po planetu prenaša energijo in vzdržuje podnebje. Spremlja nas od rojstva do smrti, saj smo tudi mi ena od njenih oblik. Postanite njeni raziskovalci in občudovalci in poiščite njene raznolike pojavne oblike, ujemite  v fotografijo, likovni izdelek ali videoposnetek eksperimenta.

FOTOGRAFSKI NATEČAJ

ROK ZA ODDAJO FOTOGRAFIJ: 7. marec 2022, do 12. ure.

NAČIN PRIJAVE IN ODDAJE FOTOGRAFIJ:

 • na natečaj se prijavite preko spletnega obrazca, ki ga najdete na naslovu https://forms.gle/VyN83mmP925CcAGB8; v obrazcu naložite tudi fotografije,
 • fotografije oddajte v jpg/jpeg formatu, resoluciji primerni za tisk (največja dovoljena velikost fotografije je 10 MB),
 • naložite lahko največ 2 fotografiji; poimenovanje datoteke je naslov natečaja in šifra, sestavljena iz pet znakov, ki jih določi avtor fotografije. Datoteke naj imajo naslov PREOBRAZBE VODE in šifro. Primer: PREOBRAZBE VODE_foti1

OCENJEVANJE FOTOGRAFIJ: fotografije bo pregledala strokovna komisija v kateri bo naš nekdanji dijak, fotograf in  ravnatelj OŠ Hruševec Šentjur Robert Gajšek, priznani slovenski fotograf ter urednik in direktor revije Digitalna kamera Igor Rosina in naša profesorica likovne umetnosti Andreja Džakušič.

Najboljše fotografije bomo objavili na Sledku in razstavili na šoli. Najboljših 10 fotografov bomo nagradili z udeležbo na jesenskem nagradnem izletu.

LIKOVNI NATEČAJ

ROK ZA ODDAJO LIKOVNIH IZDELKOV: 7. marec 2022

LIKOVNA TEHNIKA ni predpisana; bodite izvirni in pripovedno ustvarjalni. Za ustvarjanje izberite poljubno risarsko, slikarsko ali grafično 2D tehniko. Izdelek naj bo do A3 velikosti papirja.

NAČIN ODDAJE LIKOVNIH IZDELKOV:

 • likovne izdelke oddajte svojim učiteljem likovnega pouka do 7. marca 2022, do 12. ure. Oddate lahko po en izdelek.
 • Likovni izdelek naj ima na hrbtni strani naslov: PREOBRAZBE VODE 2022 IN VAŠO ŠIFRO. Primer: PREOBRAZBE VODE 2022 KAPLJICA.

OCENJEVANJE LIKOVNIH IZDELKOV: likovne izdelke bo pregledala strokovna komisija v kateri sodelujejo naše profesorice likovne umetnosti Andreja Džakušič, Mojca Šmid in Tanja Bračun.

Najboljše likovne izdelke  bomo razstavili na šoli. Najboljših 5 ustvarjalcev bomo nagradili z udeležbo na jesenskem nagradnem izletu.

VIDEO NATEČAJ – EKSPERIMENTI

Raziščite eno od njenih fizikalnih, kemijskih ali bioloških lastnosti  vode, ki so predlagane spodaj, jo spoznajte in predstavite v obliki naravoslovnega poskusa. Za pomoč pri izvedbi se lahko obrnete na učitelje naravoslovnih predmetov, ki vam bodo z veseljem svetovali in pomagali. Predlagane lastnosti vode so:

 • anomalija vode,
 • polarnost vode in raztapljanje,
 • površinska napetost vode,
 • kapilarnost,
 • specifična toplota vode (segrevanje in ohlajanje),
 • gostota vode,
 • voda v organizmih.

ROK ZA ODDAJO video posnetkov poskusov: 7. marec 2022, do 12. ure.

NAČIN ODDAJE VIDEOPOSNETKOV:

 • videoposnetke oddajte preko WE TRANSFER-ja na elektronski naslov: majda.kamensek.gajsek@gcc.si
 • Datoteke naj bodo opremljene z naslovom poskusa, šifro ter imenom in priimkom avtorja/avtorjev in razredom iz katerega so. Primer:  LED V KOZARCU_einstein_2_Miha_Novak_1.a

Video posnetke poskusov bo pregledala in ocenila strokovna komisija v kateri bodo po en učitelj fizike, biologije in kemije z GCC.

Videoposnetke poskusov bomo objavili na kanalu GCC YouTube. Najboljše avtorje videoposnetkov eksperimentov bomo nagradili z udeležbo na jesenskem nagradnem izletu.

Za vsa vprašanja glede natečaja poiščite prof. Majdo Kamenšek Gajšek oz. jih pišite v MS Teams ali na majda.kamensek.gajsek@gcc.si


Vljudno vabljeni k sodelovanju!

Skip to content