Prijavite se na tekmovanje iz zgodovine

Šolsko tekmovanje mladih zgodovinarjev

Dijake obveščamo, da bo v četrtek, 3. februarja 2011, potekalo šolsko tekmovanje iz znanja zgodovine. Tema letošnjega tekmovanja je: »Turški vpadi, kmečki upori in reformacija na Slovenskem.«

Predpisana literatura je:

– Andrej Hozjan, Dragan Potočnik: Zgodovina 2, DZS: Ljubljana 2000, str.166-168, 183-188, 192-199,

– Stane Berzelak: Srednji in novi vek, Zgodovina za 2. letnik gimnazij, Modrijan, 2002, str. 88-91, 97-103,

– Peter Štih, Vasko Simoniti: Slovenska zgodovina do razsvetljenstva, Mohorjeva založba: Celovec 1996, str. 157-209.

Prijavite se pri svojih učiteljih zgodovine.

Skip to content