gimnazija

predšolska vzgoja

umetniška gimnazija - likovna smer

Terensko delo na šolskem ekovrtu

Sredi oktobra so dijaki 2. letnika PV pri pouku naravoslovja za otroka opravili terenske vaje na šolskem ekovrtu. Delo je bilo pestro in zanimivo.

Vesna Lavrinc, prof.

Prispevka ni mogoče komentirati.