Uspešni tudi na jesenskem roku mature

Ponosno sporočamo, da je bil na GCC uspešen tudi jesenski rok poklicne in splošne mature. Med splošnimi maturanti imamo tudi novo zlato maturantko Mašo Črešnik (umetniška gimnazija – likovna smer), ki je po zviševanju mature v jesenskem roku dosegla 30 točk.

Na poklicni maturi smo dosegli 100 % uspeh, na splošni maturi pa je uspelo 3 maturantkam uspešno zvišati ocene pri enem oz. dveh predmetih, od 4 dijakov, ki so na jesenskem roku opravljali popravne izpite sta bila 2 uspešna, dijak, ki je prvič opravljal maturo v jesenskem roku, je bil pri tem uspešen.

Iskrene čestitke!

Učiteljski zbor in uprava šole

Pojdi na vsebino