Veselje do znanosti

12. decembra 2012 bomo na Gimnaziji Celje – Center že peto leto zapored obeležili Svetovni dan znanosti za mir in razvoj.  Zavedamo se, da se ne učimo le zato, da bi vedeli, temveč da bi svoje znanje znali koristno uporabiti. Izkušnje nam kažejo, da medgeneracijsko povezovanje in sodelovanje prispeva k učinkoviti in kakovostni promociji znanosti, ki na tak način postaja bolj razumljiva, hkrati pa pri mladih veča željo po inovativnosti.  Da bi naravoslovne znanosti mladim čim bolj približali, vsako leto na šolo povabimo osnovnošolce  celjske regije, ki nato skupaj z našimi dijaki in mentorji eksperimentirajo v delavnicah. Lani se je našemu vabilu odzvalo okrog 160 učencev iz različnih OŠ, letos bo število udeležencev okrog 190. Sodelovale bodo II. OŠ Celje, III. OŠ Celje, IV OŠ Celje, OŠ Frana Krajnca, OŠ Frana Roša, OŠ Lava, OŠ Ljubečna, OŠ Zreče, OŠ Tabor – Vransko, OŠ Griže in Srednja zdravstvena šola Celje.

Prireditev, ki se bo pričela ob 12. uri v športni dvorani Gimnazije Celje – Center,  ima dva dela. V uvodnem – plenarnem  delu vsako leto atraktivne in morda malce nevarnejše eksperimente izvajajo strokovnjaki s fakultete oziroma inštituta, v nadaljevanju pa učenci sami eksperimentirajo pod mentorstvom učiteljev in dijakov naše šole oziroma učiteljev sodelujočih OŠ.

V preteklih letih smo v okviru prireditve na šoli že gostili mag. Tomaža Ogrina z Inštituta Jožef Štefan in  izrednega prof. dr. Gorazda Planinšiča s Fakultete za matematiko in fiziko, letos pa bo v uvodnem delu eksperimente izvajal prof. dr. Ivan Leban s Fakultete za kemijo in kemijsko tehnologijo, nato pa bodo mentorji z Gimnazije Celje – Center, OŠ Griže in III. OŠ Celje za udeležence pripravili vrsto zanimivih eksperimentov s področja fizike, kemije in biologije.

Objava seznama zamenjave učilnic (za dijake GCC).

Skip to content