VPIS: stanje prijav na dan 5. 4. 2017

Devetošolce obveščamo, da je stanje prijav na programih, ki jih izvajamo na naši šoli, naslednje:

 

PROGRAM

 

 

ŠTEVILO RAZPISANIH MEST

 

 

ŠTEVILO PRIJAV

 

GIMNAZIJA 112 146
UMETNIŠKA GIMNAZIJA

–          likovna smer

28 34
PREDŠOLSKA VZGOJA 84 110

 

Do 25. 4. 2017 lahko devetošolci neomejeno prenašajo prijave v vse programe, tudi v tiste, kjer je število prijav večje od števila razpisanih mest.

 

Pregled stanja prijav v programih po vsej Sloveniji in druge informacije o vpisu lahko najkasneje 7. 4. po 16. uri najdete na spletni strani Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport: https://www.mizs.gov.si/si/delovna_podrocja/direktorat_za_srednje_in_visje_solstvo_ter_izobrazevanje_odraslih/srednjesolsko_izobrazevanje/vpis_v_srednje_sole/

 

Svet šole bo na seji konec aprila obravnaval vpis na Gimnazijo Celje-Center. S svojimi sklepi bo seznanil Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport, ki bo posredovalo soglasja k sklepom o omejitvi vpisa najkasneje do 29. 5. 2017. Vse prijavljene kandidate bomo o odločitvi Ministrstva  in o vseh aktivnostih v zvezi z vpisom v prvi letnik pisno obvestili najkasneje do 6. 6. 2017.

 

Glede na število prijav predvidevamo, da bo vpis v vse tri programe omejen.

 

Vsem devetošolkam in devetošolcem želimo, da čim bolje zaključijo deveti razred!

 

Učiteljski zbor, šolska svetovalna služba in vodstvo šole

 

Skip to content