Vpis v prvi letnik 2018/2019

VPIS V PRVI LETNIK

ŠOLSKO LETO 2018/2019

Drage devetošolke in devetošolci!

 Vpis v 1. letnik bo na Gimnaziji Celje – Center potekal 20. in 21. 6. 2018, in sicer:

sreda, 20. 6., 09.00-12.00, program splošna gimnazija,

četrtek, 21. 6., 09.00-12.00, programa umetniška gimnazija – likovna smer in predšolska vzgoja.

Vse dijake, ki so iz Celja prosimo, da pridejo na vpis po 10. uri.

OMEJITEV VPISA – napotki za prvi in drugi krog:

Svet šole je sprejel sklep o omejitvi vpisa, Ministrstvo za izobraževanje, znanost, kulturo in šport pa je ta sklep potrdilo. Vpis v vse tri programe bo torej omejen in bo potekal v dveh krogih. V prvem krogu bomo v vse programe sprejeli 90 % dijakov glede na število razpisanih vpisnih mest (112 gimnazija, 28 umetniška gimnazija, 84 predošolska vzgoja).  Takrat bodo tudi vsi dijaki, ki ne bodo sprejeti v prvem krogu točno seznanjeni glede vpisa v 2. krogu, ko bomo sprejeli še preostale dijake. Drugi krog bo potekal v začetku julija 2018. Točen datum bo znan na dan vpisa v junijskem roku.

 Vljudno vas prosimo, da NAJKASNEJE do 15. 6. 2018 na spletnem naslovu

https://goo.gl/forms/3yhlMpKENKT9Qiox1

 izpolnite evidenčni obrazec z vsemi podatki, ki jih potrebujemo za vpis.

V primeru, da te možnosti nimate, smo k pisnemu vabilu na vpis, ki smo ga 4. 6. 2018 poslali po pošti na vaše domače naslove, priložili tudi tiskano obliko obrazca.

 VPISNI DOKUMENTI

Prosimo vas, da ob vpisu na šolo prinesete naslednje dokumente, ki smo jih poslali po pošti:

  • originalno spričevalo in fotokopijo spričevala 9. razreda,
  • fotokopijo izpisa iz rojstne matične knjige,
  • fotografijo formata za dokumente (za dijaško izkaznico),
  • izpolnjen evidenčni obrazec (SAMO V PRIMERU, DA NI BILA IZPOLNJENA ELEKTRONSKA VERZIJA),
  • izpolnjeno pristopno izjavo za knjižnico,
  • izpolnjen obrazec za soglasje k obdelavi osebnih podatkov,
  • izpolnjen obrazec za prijavo na šolsko prehrano (po želji),
  • izpolnjen obrazec za prijavo v eAsistent (po želji)
  • fotokopijo potrdila o odkriti nadarjenosti (če potrdilo imaš).

Na naši šoli želimo, da bi dijakom, ki so nadarjeni na enem ali več področjih, omogočili dodatne aktivnosti, pri katerih bi lahko razvijali svoje potenciale. Zato potrebujemo informacijo o številu nadarjenih dijakov in o področjih, na katerih ti dijaki izstopajo.

 UČBENIKI ZA ŠOLSKO LETO 2018/19, SEJEM RABLJENIH UČBENIKOV, AKCIJA PODARIMO UČBENIK

Seznam učbenikov in delovnih zvezkov za prihodnje šolsko leto najdete na spletnem naslovu https://www.gcc.si/wp-content/uploads/2018/05/KATALOG_UCBENIKOV_GCC_2018_2019.pdf.  Učbeniki so označeni kot obvezni in kot priporočeni. Nakup priporočenih učbenikov NI NUJEN, saj je na voljo dovolj izvodov v šolski knjižnici. Na dan vpisa bo na rondoju za šolo (če bo slabo vreme pa v stari telovadnici) potekal tudi sejem rabljenih učbenikov, kjer lahko kupite učbenike po ugodnejših cenah. Na šoli vsako leto organiziramo tudi akcijo »podari učbenik«, zbrane učbenike pa namenimo dijakom, ki prihajajo iz socialno težkih razmer.

 Če nakup učbenikov za vas predstavlja preveliko finančno breme, se s kratkim dopisom oziroma prošnjo z dokazili obrni na Šolski sklad Gimnazije Celje – Center (Kosovelova ulica 1, 3000 Celje). Vse potrebne učbenike za prvi letnik bomo v tem primeru zate brez stroškov priskrbeli na GCC.

EDUROAM, OFFICE365, KNJIŽNICA, GLASBENI ABONMA, MEDNARODNA DIJAŠKA IZKAZNICA ISIC

V evidenčnem obrazcu, ki ga morate izpolnjenega prinesti k vpisu, najdete tudi informacije o sistemu Eduroam (education roaming je mednarodna federacija brezžičnih omrežij za uporabnike iz izobraževalne in raziskovalne sfere. Študenti, dijaki, učenci, pedagogi, raziskovalci in drugi lahko uporabljajo vsako brezžično omrežje Eduroam, v Sloveniji ali tujini) in Office365.

Priložen je tudi list za včlanitev v šolsko knjižnico GCC in Osrednjo knjižnico Celje (oboje je brezplačno in za obe knjižnici velja enotna izkaznica) ter informacije o glasbenem abonmaju Vesperae Musicae.

Koda za obe knjižnici, abonma in čip za prehrano bodo vgrajeni v mednarodno dijaško izkaznico ISIC, ki jo imajo vsi naši dijaki. Strošek izdelave izkaznice je 4,5 EUR, za izdelavo poskrbi šola. Dijaki bodo izkaznice prejeli predvidoma do konca septembra.

ŠOLSKA PREHRANA

Na GCC v skladu z aktualno zakonodajo omogočamo vsem dijakom možnost tople malice, in sicer v sodelovanju s pogodbenim gostincem. Na šolsko prehrano se lahko prijavite z obrazcem, ki ga smo ga poslali z vabilom na vpis. Malico obračunavamo mesečno, glede na sprotne elektronske prijave oz. odjave, ki jih sprejemamo po e-pošti in telefonu. Država omogoča tudi različne subvencije v skladu z aktualnimi napotki Centra za socialno delo. Več informacij o tem najdete na prijavnici.

 

POČITNIŠKA PRIPRAVNICA ANGLEŠČINE – Britain’s got … (28.-30. 8. 2018) ZA BODOČE DIJAKE PROGRAMOV GIMNAZIJA IN UMETNIŠKA GIMNAZIJA – LIKOVNA SMER

Ob začetku tvoje gimnazijske poti te vabimo, da se zadnji teden v avgustu spoznaš z našim jezikovnim asistentom, g. Benjaminom Ashem iz Velike Britanije, ki bo zate in tvoje bodoče sošolce pripravil tri #enostavnodrugačne delavnice. Vabilo najdeš v prilogi – prijave zbiramo do 30. 6. 2018 na spletnem naslovu: https://goo.gl/forms/5FB40IHrijyG3UFk1 (število mest je omejeno na največ 30 udeležencev).

 

Dodatne informacije:

T: 03 428 57 11, 03 428 57 15 (šolska svetovalna služba), 03 428 57 00 (tajništvo)

E: info@gcc.si

S: www.gcc.si

Želimo vam uspešen zaključek osnovne šole in nasvidenje ob vpisu!

Šolski svetovalni delavki

mag. Helena Maher Resinovič, univ. dipl. psih.                                                                                    Nives Laul, univ. dipl. psih.

Skip to content