gimnazija

predšolska vzgoja

umetniška gimnazija - likovna smer

Vse najboljše ti želim, Slovenija!

Mineva 30 let od največjega dosežka slovenskega naroda v njegovi zgodovini – oblikovanja samostojne in neodvisne države Republike Slovenije. Plebiscitarno odločitev je sprejel slovenski narod 23. decembra 1990, s tem so se uresničile sanje in hrepenenja mnogih prednikov.

Upanje, da bomo svojo državo vodili in upravljali modro, se je v teh letih mnogokrat zamajalo. Vse preveč smo razdeljeni, pogosto iščemo nasprotnike in krivce. Obstoj samostojne države pa je naša skupna odgovornost, zato je prav, da si vsi državljani Slovenije prizadevamo za napredek naše države na vseh področjih in da ozavestimo, da je napredek slehernega posameznika napredek nas vseh. To je nenazadnje tudi naša pravica.

Naša država je utemeljena na vrednotah, ki so zapisane v naši himni. Spoštovanje drugih narodov in zavezanost k nenasilju sta vrednoti, ki sta v teh časih še kako aktualni. S praznikom sta povezani še  dve pomembni vrednoti: samostojnost in enotnost. Ljudje hrepenimo po samostojnosti, po uveljavitvi naše individualne svobode, svobode naše misli in dejanj. Našo enotnost pa krepi zavedanje, da štejejo samo skupna dejanja in demokratične odločitve. Uspeli smo jo že izkazati na plebiscitu, ko smo uresničili nas skupen sen —  državno osamosvojitev. Te vrednote naj bodo tudi danes temelj za iskanje poti iz zagat in težav. Zato bodimo miroljubni in strpni, samostojni in povezovalni, dobrohotni in kritični, predvsem pa ponosni ter spoštljivi do naše države.

Spoštovane dijakinje in dijaki, državo gradimo vsi njeni državljani, vsak od nas lahko načrtuje, sanja in udejanja lastno prihodnost in prihodnost naše skupnosti. Želimo vas spodbuditi k temu, da sanje o tem, v kakšni državi želite živeti, delite z nami.

Vaše vizije bomo skupaj z letošnjim spletnim prazničnim glasbenim pozdravom Sloveniji, ki so ga glasbene zasedbe GCC pripravile v čast 30-letnici plebiscita, shranili v časovno kapsulo, namenjeno vsem, ki bodo v prihodnjih generacijah stopali v prostore naše secesijske lepotice, da bi na GCC gradili svoje sanje ter doživljali #enostavnodrugačne pustolovščine. Prosimo vas, da sestavek, ki naj ne bo daljši od polovice strani, avdio ali videoposnetek, pošljete do 26. 12. 2020 na naslov domovini.zelim@gcc.si.

Najlepša hvala.

Aktiv družboslovja in uprava šole

Prispevka ni mogoče komentirati.