Vzgojiteljada 2016

vzgojiteljada 2016

Državno srečanje srednjih vzgojiteljskih šol 2016 bo 20. 10. potekalo na GCC.

Od 9. do 14. ure bomo v knežjem mestu ponosno gostili več kot 200 mentorjev in dijakov predšolske vzgoje iz Ormoža, Ljutomera, Mute, Maribora, Brežic, Novega mesta, Kamnika, Jesenic, Ljubljane, Ajdovščine in Izole. Teme pa čisto naše – slavna preteklost s Friderikom in Veroniko ter ustvarjalna sodobnost s celjski pisateljico in ilustratorko Lilo Prap.

Vabljeni v našo družbo!

Skip to content