Začetek šolskega leta 2020/2021 – DOPOLNJENA NAVODILA

Seznami z razporeditvijo dijakov v posamezne razrede in urniki bodo objavljeni v eAsistentu najkasneje 28. 8. 2020. Urniki bodo objavljeni tudi na spletni www.gcc.si. Spremljajte tudi obvestila na Facebook strani šole.

Po e-pošti ste dobili tudi spodnja dopisa:

NAPOTKI ZA PRVI DAN POUKA IN ZAČETEK ŠOLSKEGA LETA

Zaradi nestabilne epidemiološke situacije se navodila za organizacijo pouka v novem šolskem letu in napotke za prvi šolski dan spreminjajo, tako da spremljajte spletne objave. Vsekakor bodo veljali varnostni ukrepi nošenja mask (predvidoma ob vstopu in izstopu iz šole, v garderobah, v jedilnici, na hodnikih) ter skrb za higieno rok, kihanja in kašljanja. Svetujemo uporabo PRALNIH MASK za večkratno uporabo, saj s tem ne varujemo le sebe in drugih, ampak tudi okolje in zmanjšujemo ogljični odtis.

IZJAVE O ZDRAVSTVENEM STANJU
Dijaki višjih letnikov izjave o zdravstvenem stanju, ki jih najdete v nadaljevanju, pošljite na e-poštne naslove razrednikov NAJKASNEJE do 31. 8. 2020. Dijaki 1. letnikov izjave natisnite, izpolnite, dajte v podpis staršem in jih prinesite s sabo prvi šolski dan, ko jih boste oddali razrednikom.

Prvošolke in prvošolci bodo imeli prve štiri učne ure razredne ure (vse v isti učilnici) z razredniki in tutorji, nato pa 5. in 6. uro redni pouk po prilagojenem urniku. S seboj prinesejo zvezek in pisalo ter izjavo o zdravstvenem stanju.

Dijaki višjih letnikov bodo imeli 2 razredni uri (od 7.55 do 9.30; razpored razredov bo objavljen v eAsistentu), nato pouk po urniku. Vsi dijaki prinesite s seboj šolske potrebščine.  Dijaki tutorji se z razredniki 1. letnikov dobite ob 07.05 v MA4.

Pouk za vse dijake se bo prvi šolski dan zaključil ob 13.10. Od 2. 9. dalje pouk poteka po rednem urniku, vključno z dopolnilnim, dodatnim poukom, izbirnimi predmeti in pripravami na maturo.

SEJEM RABLJENIH UČBENIKOV, AKCIJA PODARI KNJIGO

1. in 2. 9. bo od 13.15 do 14.00 na rondoju za šolo (če bo slabo vreme pa v stari telovadnici) potekal sejem rabljenih učbenikov in predstavitev Celjskega mladinskega centra, Kluba študentov občine Celje ter celjskih tabornikov. Vsi, ki imate 2. 9. v tem času pouk, se za obisk sejma dogovorite z učitelji oz. prosite kolegice in kolege iz drugih razredov, da v vašem imenu bodisi kupijo bodisi prodajo knjige. Na sejmu učbenikov lahko kupite rabljene knjige po ugodnejših cenah, vas pa vseeno opozarjam, da preverite cene novih knjig, da si vas nebi »privoščil« kak starejši podjeten kolega …

Akcijo PODARI KNJIGO vsako leto pripravi Dijaška skupnost in je namenjena vsem tistim, ki imate težjo socialno situacijo in se težko privoščite nakup knjig – v tem primeru čim prej pošljite prošnjo na e-mail  gregor.deleja@gcc.si ter zaprosite, da za vaše učbenike poskrbi šola. Vsi, ki bi knjige želeli podariti jih lahko do 4. 9. prinesete v tajništvo šole.

Seznam učbenikov najdete na povezavi http://www.gcc.si/dijaki-in-starsi/ucbeniki/  

ORGANIZACIJA POUKA OD 2. 9. dalje (če bo epidemiološka situacija ugodna) …

  • od 2. 9. dalje bo potekal pouk po rednem urniku, vključno s pripravami na maturo, dopolnilnim in dodatnim poukom ter izbirnimi predmeti,
  • v sredo, 9. 9., bomo za vse dijake 4. letnikov ob 10.45 v športni dvorani pripravili karierno razredno uro,
  • v sredo, 9. 9., bodo roditeljski sestanki za dijake 3. in 4. letnikov, v četrtek, 10. 9., pa roditeljski sestanki za starše 1. in 2. letnikov, vsi sestanki (razen sestanka s starši dijakov 1. letnikov) bodo potekali na daljavo,
  • v četrtek, 10. 9., bomo za prvošolce pripravili spoznavno popoldne s predstavitvijo šole, obšolskih dejavnosti in projektov,
  • v petek, 11. 9., bo za dijake 1. letnikov in njihove tutorje športni dan (Stari grad Celje za G in U, tečaj pohodništva za dijake PV), dijaki višjih letnikov pa boste o malo drugačnem športnem dnevu dobili obvestilo pri prvih urah športne vzgoje,
  • v petek, 11. 9., je rok za oddajo vseh prošenj (statusi, zamujanje, odhajanje, PUD, eAsistent) – podrobnejša navodila najdete v nadaljevanju,
  • v petek, 11. 9., bomo (če bo to le dopuščala epidemiološka situacija) organizirali tradicionalno prireditev Naših 100 + 8,
  • v sredo, 16. 9., bodo volitve vodstva Dijaške skupnosti,
  • v sredo, 16. 9., bo fotografiranje oddelčnih skupnosti (alternativni termin: 17. 9.),
  • v torek, 22. 9., bomo ob 09.00 v šolski knjižnici sprejeli zlate maturantke generacije 2020 – na sprejem sta vabljena po 2 dijaka 3. in 4. letnikov,

DEŽURSTVO

Z dežurstvom bodo že prvi dan po 2. učni uri začeli dijaki 3. a.

NOVA UČILNICA (KON – Konfucijeva učilnica)

Od 1. 9. imamo na šoli novo projektno učilnico, kjer bo potekal del pouka (zlasti tisti predmeti, kjer so skupine manjše). V urniku je označena kot KON (Konfucijeva učilnica), najdete pa jo nad staro telovadnico. Dostop do učilnice je bodisi od zunaj (vhod v staro telovadnico in po stopnicah v 1. nadstropje) ali skozi staro telovadnico. Iz kleti lahko greste neposredno čez prehod pri jedilnici, ki je povezan s staro telovadnico.

MALICA IN NOVA JEDILNICA/TERASA ZA ŠOLO

Prvi dan bo za vse dijake, ki ste prijavljeni na šolsko prehrano, na voljo hladni meni. Ne pozabite na izbor menijev za prihodnje dni na terminalu v pritličju šole.

Vsi, ki bi se želeli prijaviti na šolsko prehrano lahko to naredite vsak dan pri ge. Nataši Bergant (kabinet fizike v pritličju šole). Obrazec najdete na spletni strani www.gcc.si -> dijaki in starši -> obrazci, vloge.

V času poletnih počitnic smo prenovili in povečali tudi jedilnico šole. Dokler bo lepo vreme (oz. nekje do jesenskih počitnic), bo delovala tudi terasa za šolo, kjer lahko malicate oz. jo izkoristite za prostočasne dejavnosti.

POTRDILA O VPISU, ki jih dijaki nujno potrebujejo, lahko do začetka pouka dobijo v Upravi šole, in sicer vsak dan od 8. do 12. ure, od 1. 9. dalje pa izključno pri razrednikih.

MESEČNE VOZOVNICE; od letos lahko vse formalnosti urejate preko spleta z digitalnimi potrdili. Poiščite napotke na spletni straneh Slovenskih železnic oz. Nomaga.

VLOGE (za statuse, zamujanje, predčasno odhajanje, malico, eAsistent, PUD – soglasja vrtcev) morajo dijaki oddati najkasneje do 11. 9. Prošnje za statuse, zamujanje, odhajanje oddajo dijaki v e-obliki preko spletne strani šole:

Vse ostale obrazci dijaki oddajo razrednikom. Objavljeni so na spletni strani www.gcc.si -> dijaki in starši -> obrazci, vloge.

WI-FI, MS TEAMS, OFFICE365, E-UČILNICE; dijaki 1. letnikov bodo navodila in gesla prejeli pri urah informatike, dijaki višjih letnikov pa se ob morebitnih problemih obrnite na prof. Roka Lipnika (e-učilnice) ali Jureta Slapnika (AAI in MS Teams). Na šoli bo dijakom na voljo brezžično omrežje Eduroam.

Od 1. 9. dalje se na MS TEAMS vzpostavlja enotni komunikacijskih kanal, ta aplikacija pa bo (skupaj z e-učilnicami) osnovno orodje tudi pri delu na daljavo. Vse dijake višjih letnikov prosimo, da si na osebne računalnike in mobilne telefone naložijo aplikacijo. Pri morebitnih težavah se obrnite na prof. Roka Lipnika.

PUBLIKACIJA; dijaki bodo publikacijo s šolskim koledarjem in vsem informacijami prejeli v prvi polovici septembra.

DIJAŠKE IZKAZNICE; nalepke za dijaške izkaznice boste dobili pri razrednikih oz. pri prof. Marjani Turnšek. Vsi, ki si želite podaljšati mednarodni status dijaške izkaznice, pa to naredite na spletni strani skrbnika izkaznic – ISIC.

RAZPORED ZVONJENJA V ŠOLSKEM LETU 2020/2021

Čas zvonjenja (PON, TOR, ČET, PET):

0. URA7.05-7.50
1. URA7.55-8.40
2. URA8.45-9.30
1. RAZRED2. RAZRED3. in 4. RAZRED
3. URA9.35-10.203. URA9.35-10.20ODMOR9.30-9.55
4. URA10.25-11.10ODMOR10.20–10.453. URA9.55-10.40
ODMOR11.10–11.354. URA10.45–11.304. URA10.45–11.30
5. URA11.35–12.20
6. URA12.25–13.10
7. URA13.15–14.00
8. URA14.05–14.50

Čas zvonjenja (SRE):

0. URA07.05-07.50
1. URA07.55-08.40
2. URA08.45-09.30
3. URA09.35-10.20
RAZREDNA URA (1. in 2. razred), MALICA (3. in 4. razred)10.25-10.55
RAZREDNA URA (3. in 4. razred), MALICA (1. in 2. razred)11.00-11.30
5. URA11.35–12.20
6. URA12.25–13.10
7. URA13.15–14.00
8. URA14.05–14.50

Celje, 14. 8. 2020

Uprava šole

Skip to content