Že druga akcija “mladINa okolje”

MladiNAokolje/Eureka je bilateralni projekt, s katerim smo nadgradili dosedanje sodelovanje z Gimnazijo Kruševac iz Srbije, in sicer s temami trajnostnega razvoja. V začetku šolskega leta smo izvedli dve mobilnosti, ki sta vezani na tradicionalne prireditve obeh šol – v novembru smo s skupino naših dijakov obiskali Kruševac in se udeležili tradicionalnega festivala Eureka – dnevi znanja (Eureka – Dani nauke), v decembru pa smo 5 dni srbske kolege gostili v Celju v okviru Dneva znanosti, ki ga ob svetovnem dnevu znanosti za mir in razvoj že vrsto let pripravljamo na GCC.

Več …

 

Skip to content