ZZZvoškošmot

V sredo, 23. 11. 2016, je bil dan na OŠ Jernej, podružnični šoli OŠ Loče, #enostavno drugačen za vse otroke 1., 2., 3. in 4. razreda ter otroke kombiniranega oddelka (1-6 let) Vrtca Slovenske Konjice – dislocirana enota Jernej. Glasbeno-športno-matematična delavnica z naslovom ZZZvoškošmot, ki so jo profesorice Anja Mlakar, Tina Bradeško in Tatjana Ravničan Ganzitti iz Gimnazije Celje – Center pripravile izhajajoč iz slikanice Žuželčji zakaji avtorice Lile Prap prvič za Vzgojiteljado 2016 (srečanje vseh vzgojiteljskih šol v Sloveniji), je popestrila vsakdanjik otrok, učiteljic in vzgojiteljic na Jerneju.
Skip to content