gimnazija

predšolska vzgoja

umetniška gimnazija - likovna smer

Dijaška skupnost in DRT

V Dijaško skupnost GCC so vključeni dijaki vseh treh programov. Svet dijaške skupnosti sestavljajo predsedniki vseh oddelčnih skupnosti. Svet dijaške skupnosti vodi predsedstvo, ki ga bodo dijaki izvolili na volitvah 12. septembra. Hkrati bomo izvedli tudi volitve predstavnika dijakov v Svetu šole.

Svet Dijaške skupnosti se bo sestajal najmanj enkrat mesečno. Predsedniki se bodo na sestankih seznanjali z načrtovanimi mesečnimi aktivnostmi, posredovali svoje predloge in opozarjali na morebitno problematiko v oddelčnih skupnostih in na šoli. Na sestankih bodo občasno sodelovali tudi gostje, ostali učitelji in ravnatelj. Predsedniki bodo skrbeli za informiranost oddelčnih skupnosti o dogajanju na šoli ter zbirali mnenja, predloge in pripombe.

 

Dijaški razvojni tim je posvetovalni organ ravnatelja, ki ga predlaga Svet dijaške skupnosti. V šolskem letu 2018/2019 DRT sestavljajo: Nika Pinter (4. c), Kristjan Veber (4. h), Matevž Žolnir (3. b), Matjaž Korenak (3. c), Katrin Kovač (3. i), Alojzija Sovič (2. h), Laura Korošec (2. i) in novoizvoljena predsednik/-ca in podpredsednik/-ca DS.

Načrtovane aktivnosti v šolskem letu 2018/19:

sejem rabljenih učbenikov, akcija Podari učbenik, spoznavni dan za novince, dobrodelni koncert in ostale humanitarne akcije (npr. Anina zvezdica), pustovanje, pomoč pri realizaciji čistilnih akcij, zbiranju odpadnega papirja, tekstila, zamaškov, baterijskih vložkov in tonerjev, pomoč pri organizaciji maturantskega plesa in valete, priprava zaključne akademije, predaja ključa, piknik maturantov. Novost v letošnjem šolskem letu bosta Centrovizija in Valentinova pošta. Dijaška skupnost bo v skladu z lastnim načrtom dela organizirala okrogle mize o aktualnih družbenih in šolskih temah ter druge dejavnosti.

V sodelovanju z novinarji Sledka bo dijaška skupnost pripravila tematske dneve/tedne (teden solidarnosti, strpnosti, Valetinovo pošto in pust, teden zdravja, dan Evrope, dan čebel in teden čokolade). Poseben projekt je tudi Centrovizija v decembru.

Nadaljevali bomo s širjenjem mreže tutorjev, ki bodo dijakom prvih letnikov pomagali pri težavah ob prehodu iz osnovne v srednjo šolo. Dijaki tutorji bodo pomagali tudi pri učnih težavah. Njihovo delo bodo koordinirali Tamara Šumej (3. b), Matic Omladič (3. d), Barbara Lokovšek (3. h) in Blaž Hrovat (3. j). Nadaljevali bomo z zbiranjem gradiv v banki zapiskov.

Ob koncu 1. ocenjevalnega obdobja bomo izvedli izmenjavo med programi.

Ponovno bomo oblikovali tudi ekipe prve pomoči, ki se bodo formirale iz predstavnikov posameznih oddelkov. Dijaška skupnost bo za dijake, ki jih zanima prva pomoč in želijo o njej izvedeti še kaj več, organizirala posebno predavanje in delavnice.

 

V sodelovanju z Dijaško skupnostjo bo šola pozitivno vplivala na osebnostni razvoj dijakov in jih opozarjala na škodljivost alkohola, drog in drugih oblik zasvojenosti. Ustvariti želimo čim boljše pogoje za delo in razvijati dobre medsebojne odnose. Skrbeli bomo, da tudi v tem šolskem letu ne bi prihajalo do nasilja na šoli.

Objavi komentar

Tvoj elektronski naslov ne bo objavljen. Zahtevana polja so označena z *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.