gimnazija

predšolska vzgoja

umetniška gimnazija - likovna smer

Komisija za kakovost

Šestčlansko Komisijo za kakovost šole imenuje Svet zavoda glede na Zakon o poklicnem in strokovnem izobraževanju. Spremljala in ugotavljala bo kakovost vzgojno-izobraževalnega dela v programu predšolska vzgoja in ob koncu šolskega leta pripravila poročilo, ki je del poročila o realizaciji LDN za GCC.

Letos sestavljajo to komisijo:

Barbara Arlič Kerstein, predsednica, Rok Lipnik, član, mag. Helena Maher Resinovič, članica (predstavniki strokovnih delavcev), Irena Hren, članica (predstavnica delodajalcev, Vrtec Tončke Čečeve), predstavnik staršev, ki bo izvoljen na jesenski seji Sveta staršev, in Valerija Fujs, 4. h (predstavnica dijakov).

Objavi komentar

Tvoj elektronski naslov ne bo objavljen. Zahtevana polja so označena z *