gimnazija

predšolska vzgoja

umetniška gimnazija - likovna smer

Komisija za kakovost

Šestčlansko Komisijo za kakovost šole imenuje Svet zavoda glede na Zakon o poklicnem in strokovnem izobraževanju. Spremljala in ugotavljala bo kakovost vzgojno-izobraževalnega dela v programu predšolska vzgoja in ob koncu šolskega leta pripravila poročilo, ki je del poročila o realizaciji LDN za GCC.

V šolskem letu 2018/2019 sestavljajo to komisijo:

Arlič Kerstein, prof., predsednica, R. Lipnik, prof., član, mag. H. Maher Resinovič, članica (predstavniki strokovnih delavcev), Irena Hren, prof., članica (predstavnica delodajalcev, Vrtec Tončke Čečeve), Senta Leskovar (predstavnica Sveta staršev) in Kristjan Veber, 4. h, predstavnik dijakov. 

Objavi komentar

Tvoj elektronski naslov ne bo objavljen. Zahtevana polja so označena z *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.