gimnazija

predšolska vzgoja

umetniška gimnazija - likovna smer

Svet šole

V šolskem letu 2016/17 bo Svet šole deloval v sestavi: Otmar Uranjek (predsednik, predstavnik delavcev), Darja Poglajen, Barbara Jančič, Rok Lipnik, David Preložnik, (predstavniki delavcev), Vančo Tegov (namestnik predsednika, predstavnik lokalne skupnosti), Vladka Deželak in Marjana Murko (predstavnika ustanovitelja), Vida Lončarič, Brigita Koklič in Danijel Kukovič (predstavniki staršev), Sara Brglez in Klementina Krulec (predstavnici dijakov).

Svet se bo sestal na štirih rednih sejah: 29. 9., 20. 12., 28. 2., in 6. 6., po potrebi pa tudi v obliki korespondenčnih in izrednih sej.

Svet bo opravljal vse naloge v skladu z zakonodajo in s Poslovnikom Sveta šole ter Sklepom o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Gimnazija Celje – Center.

 

Prispevka ni mogoče komentirati.