gimnazija

predšolska vzgoja

umetniška gimnazija - likovna smer

MEPI

ponosni da izvajamo MEPI

(Koordinatorica M. Brežnik, prof.)

Zasnova mednarodnega programa, ki smo ga v šolskem letu 2014/2015 začeli izvajati na GCC, temelji na osebnem (individualnem) izzivu. Mladim predstavlja netekmovalen program prostovoljnih, športnih, kulturnih, intelektualnih in avanturističnih dejavnosti, ki spodbujajo osebno odkrivanje in rast, samozaupanje, vztrajnost, odgovornost do sebe in ne nazadnje služenje (njihovi) skupnosti. Sestavljajo ga štiri področja (služenje oz. prostovoljno delo, odprava, veščine in rekreativni šport) na treh stopnjah (bron, srebro, zlato). Merilo za pridobitev priznanja je izboljšanje sposobnosti udeleženca, doseženo z njegovo vztrajnostjo. Vsak napreduje po lastnih zmožnostih in tekmuje le sam s sabo.

Funkcije učiteljev in zunanjih sodelavcev v šolskem letu 2018/2019:

 • Marjeta Brežnik – koordinatorica MEPI, vodja odprave, mentorica,
 • Tina Bradeško – mentorica, inštruktorica,
 • Miha Gartner – mentor, inštruktor,
 • Otmar Uranjek – vodja odprave, mentor, inštruktor,
 • Alja Pristovšek – mentorica, inštruktorica,
 • Sandra Jazbec – mentorica, inštruktorica,
 • Tanja Knez – mentorica, zunanja sodelavka Nacionalnega urada,
 • Rebeka Kovše – mentorica,
 • Špela Ravnikar – mentorica, zunanja sodelavka Nacionalnega urada,
 • Nina Jazbec – mentorica,
 • Patricija Knez – mentorica.

IZOBRAŽEVANJA učiteljev v šolskem letu 2018/2019: 28. in 29. 9. se bosta Alja Pristovšek in Rebeka Kovše udeležili izobraževanja Tečaj za voditelje odprav, ki ga organizira Nacionalni urad na Jezerskem.

UDELEŽENCI: v tem šolskem letu bo na srebrni stopnji nadaljevalo predvidoma 12 udeležencev in na zlati 34 udeležencev. Na bronasto stopnjo se bodo dijaki prijavili v mesecu septembru.
SESTANKI: sestanki bodo skupni za vse udeležence, termin srečanj bomo določili na osnovi urnika. V okviru priprav na odprave bo skupina na zlati stopnji pomagala pri pripravah in urjenju dijakov, ki bodo sodelovali na bronasti stopnji. Priprave na odprave bodo praviloma potekale ob petkih popoldne in ob sobotah. Za udeležence bo obvezna 85 % udeležba. Dijake, ki bodo sodelovali na bronasti stopnji bomo razdelili v ustrezno število skupin v skladu z MEPI standardi.

Teme so različne, namen sestankov pa je:
• spremljanje napredka in dela vseh dijakov na izbranih treh področjih (rekreativni šport, veščine in prostovoljstvo),
• pomoč pri organiziranju posameznih dejavnosti za določena področja,
• razvijanje občutka za delo v skupini,
• organiziranje predavanja na temo prostovoljnega dela,
• izvedba predavanj za pripravo dijakov na odpravo,
• izvedba poskusne odprave,
• izvedba kvalifikacijske odprave za bronasto in srebrno stopnjo programa MEPI,
• izvedba poskusne odprave in kvalifikacijske odprave na zlati stopnji,
• izvedba predstavitve programa MEPI za nove udeležence.

Mentorji in vodje odprav se bodo sestajali po potrebi in glede na sprotne dogovore.

PREDAVANJA ZA DIJAKE: teme – prva pomoč, oprema, priprava hrane, obnašanje v naravi, orientacija, topografija, skupinska dinamika in delo v skupinah (v skladu s Priročnikom za voditelje odprav). poskusnih in kvalifikacijskih

POSKUSNE IN KVALIFIKACIJSKE ODPRAVE: BRON – maj, junij (Posavje); SREBRO – junij, avgust (Pohorje); ZLATO – julij (Wales).

ZLATA STOPNJA: na zlati stopnji bo predvidoma sodelovalo 34 članov. Termine srečanj in priprav na odpravo bomo prilagajali članom skupine (maturanti, študenti).

PODELITEV PRIZNANJ: skupna podelitev bronastih in srebrnih priznanj bo 18. 1. 2019.

PRIREDITVE: program bomo promovirali v drugem tednu v septembru v času razrednih ur v prvih in drugih letnikih, ekipe MEPI pa bodo prav tako sodelovale na spoznavnem dnevu, ki ga Dijaška skupnost pripravlja za prvošolce. Dijaki višjih letnikov bodo o možnosti vključitve v program obveščeni preko spletne strani, Facebooka, razrednikov ter obvestil po zvočniku. Informativni sestanek za novince bo v sredo, 19. 9. ob 13. 15 v stari telovadnici.

 Nekaj preteklih akcij v sliki:

 

Objavi komentar

Tvoj elektronski naslov ne bo objavljen. Zahtevana polja so označena z *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.