MEPI

ponosni da izvajamo MEPI

(Koordinatorica M. Brežnik, prof.)

Zasnova mednarodnega programa, ki smo ga v šolskem letu 2014/2015 začeli izvajati na GCC, temelji na osebnem (individualnem) izzivu. Mladim predstavlja netekmovalen program prostovoljnih, športnih, kulturnih, intelektualnih in avanturističnih dejavnosti, ki spodbujajo osebno odkrivanje in rast, samozaupanje, vztrajnost, odgovornost do sebe in ne nazadnje služenje (njihovi) skupnosti. Sestavljajo ga štiri področja (služenje oz. prostovoljno delo, odprava, veščine in rekreativni šport) na treh stopnjah (bron, srebro, zlato). Merilo za pridobitev priznanja je izboljšanje sposobnosti udeleženca, doseženo z njegovo vztrajnostjo. Vsak napreduje po lastnih zmožnostih in tekmuje le sam s sabo.

Lahko se pohvalimo, da smo v tem času izpeljali dve mednarodni odpravi v srčiki programa MEPI, v Angliji (Lake District) in v avgustu 2019 v Walesu (Snowdonia).

Funkcije učiteljev in zunanjih sodelavcev v tem šolskem letu:

Marjeta Brežnik – koordinatorica MEPI, vodja odprave, mentorica,

Tina Bradeško – mentorica, inštruktorica,

Miha Gartner – mentor, inštruktor,

Otmar Uranjek – vodja odprave, mentor, inštruktor,

Alja Pristovšek – mentorica, inštruktorica

 ter ob pomoči bivših dijakov GCC: Rebeka Kovše – mentorica, Tanja Knez – mentorica,

Špela Ravnikar – mentorica, Nina Jazbec – mentorica, Patricija Knez – mentorica, Taja Napret – mentorica, Maja Knapić  – mentorica

UDELEŽENCI: v tem šolskem letu bodo na srebrni stopnji nadaljevale predvidoma 4 udeleženke  in na zlati 60 udeležencev. Na bronasto stopnjo se bodo dijaki prijavili v mesecu septembru.

SESTANKI: sestanki bodo skupni za vse udeležence, termin srečanj bomo določili na osnovi urnika. V okviru priprav na odprave bo skupina na zlati stopnji pomagala pri pripravah in urjenju dijakov, ki bodo sodelovali na bronasti stopnji. Priprave na odprave bodo praviloma potekale ob petkih popoldne in ob sobotah. Za udeležence bo obvezna 85 % udeležba. Dijake, ki bodo sodelovali na bronasti stopnji bomo razdelili v ustrezno število skupin v skladu z MEPI standardi.

Teme so različne, namen sestankov pa je:

–          spremljanje napredka in dela vseh dijakov na izbranih treh področjih (rekreativni
        šport, veščine in prostovoljstvo),

–          pomoč pri organiziranju posameznih dejavnosti za določena področja,

–          razvijanje občutka za delo v skupini,

–          organiziranje predavanja na temo prostovoljnega dela,

–          izvedba predavanj za pripravo dijakov na odpravo,

–          izvedba poskusne odprave,

–          izvedba kvalifikacijske odprave za bronasto in srebrno  stopnjo programa MEPI,

–          izvedba poskusne odprave in kvalifikacijske odprave na zlati stopnji,

–          izvedba predstavitve programa MEPI za nove udeležence.

Mentorji in vodje odprav se bodo sestajali po potrebi in glede na sprotne dogovore.

PREDAVANJA ZA DIJAKE: teme – prva pomoč, oprema, priprava hrane, obnašanje v naravi, orientacija, topografija, skupinska dinamika in delo v skupinah (v skladu s Priročnikom za voditelje odprav).

POSKUSNE IN KVALIFIKACIJSKE ODPRAVE:

BRON:  poskusna -7. 5. – 8. 5. 2021 (POSAVSKO HRIBOVJE); kvalifikacijska  – 12. 6. – 13. 6. 2021 (Posavsko hribovje)

SREBRO:  poskusna – 20.6. – 22. 6. 2021 (V – del Pohorja); kvalifikacijska – 18. 8. – 20. 8. 2021 (Z – del Pohorja)

ZLATO:  Termini bodo določeni naknadno.

PODELITEV PRIZNANJ: skupna podelitev bronastih in srebrnih priznanj celjskih MEPI šol bo potekala januarja 2021 v Narodnem domu Celje.

PRIREDITVE: program bomo promovirali v drugem tednu v septembru v času razrednih ur v prvih in drugih letnikih, ekipe MEPI pa bodo prav tako sodelovale na spoznavnem dnevu, ki ga Dijaška skupnost pripravlja za prvošolce. Dijaki višjih letnikov bodo o možnosti vključitve v program obveščeni preko spletne strani, Facebooka, razrednikov ter obvestil po zvočniku. Predstavitve v razredih bodo izvajali dijaki prve MEPI generacije skupaj z mentorji.

 Nekaj preteklih akcij v sliki:

Pojdi na vsebino