gimnazija

predšolska vzgoja

umetniška gimnazija - likovna smer

Dijaška skupnost in DRT

V Dijaško skupnost GCC so vključeni dijaki vseh treh programov. Svet dijaške skupnosti sestavljajo predsedniki vseh oddelčnih skupnosti. Svet dijaške skupnosti vodi predsedstvo, ki so ga dijaki izvolili na volitvah 11. 9. 2019. Dijaško skupnost bosta v tem šolskem letu vodila Blaž Hrovat, 4. j, predsednik, in Matjaž Korenak, 4. c, podpredsednik.

Svet Dijaške skupnosti se bo sestajal najmanj enkrat mesečno. Predsedniki se bodo na sestankih seznanjali z načrtovanimi mesečnimi aktivnostmi, posredovali svoje predloge in opozarjali na morebitno problematiko v oddelčnih skupnostih in na šoli. Na sestankih bodo občasno sodelovali tudi gostje, ostali učitelji in ravnatelj. Predsedniki bodo skrbeli za informiranost oddelčnih skupnosti o dogajanju na šoli ter zbirali mnenja, predloge in pripombe.

Dijaški razvojni tim je posvetovalni organ ravnatelja, ki ga predlaga Svet dijaške skupnosti. V šolskem letu 2019/2020 DRT sestavljajo: Matevž Žolnir (4. b), Matjaž Korenak (4. c), Rebeka Jahn (4. c), Ajda Kostevc (4. č), Barbara Lokovšek (4. h), Bljaž Hrovat (4. j), Katrin Kovač (4. i), Alojzija Sovič (3. h), Laura Korošec (3. i),  Klara Sapor (3. i).

Načrtovane aktivnosti v šolskem letu 2019/20:
sejem rabljenih učbenikov, akcija Podari učbenik, spoznavni dan za novince, Naših 100 + 7, kostanjev piknik, dobrodelni koncert (4. b) in ostale humanitarne akcije (npr. Anina zvezdica), Centrovizija, Gregorjeva pošta, pomoč pri realizaciji čistilnih akcij, zbiranju odpadnega papirja, tekstila, pomoč pri organizaciji maturantskega plesa in valete, priprava zaključne akademije, predaja ključa, piknik maturantov. Dijaška skupnost bo v skladu z lastnim načrtom dela organizirala okrogle mize o aktualnih družbenih in šolskih temah ter druge dejavnosti.

V sodelovanju z novinarji Sledka bo dijaška skupnost pripravila tematske dneve/tedne (teden solidarnosti, strpnosti, zdravja, dan Evrope, teden čokolade, letni kino in letne prireditve).

Nadaljevali bomo s širjenjem mreže tutorjev, ki bodo dijakom prvih letnikov pomagali pri težavah ob prehodu iz osnovne v srednjo šolo. Dijaki tutorji bodo pomagali tudi pri učnih težavah. Njihovo delo bodo koordinirale Sara Tanšek (3. a), Kaja Skerbiš (3. a),  Manca Druškovič (3. b), Tina Horvat (3. d) in profesorica Simona Painkret.  Ponovno bomo spodbudili dijake, da dopolnijo gradiva v banki zapiskov.

Če bo naslednje leto dovolj zanimanja, bomo ob koncu 1. ocenjevalnega obdobja ponovno izvedli izmenjavo med programi.

Oblikovali bomo tudi ekipe prve pomoči, ki se bodo formirale iz predstavnikov posameznih oddelkov. Dijaška skupnost bo za dijake, ki jih zanima prva pomoč in želijo o njej izvedeti še kaj več, organizirala posebno predavanje in delavnice.

V šolskem letu 2019/20 bomo skrbeli za čisto in zdravo okolje, skrbno ločevali odpadke, zmanjšali uporabo plastenk in ostale embalaže, pozitivno bomo vplivali na osebnostni razvoj dijakov in jih opozarjali na škodljivost alkohola, drog in drugih oblik zasvojenosti. Ustvariti želimo čim boljše pogoje za delo in razvijati dobre medsebojne odnose. Skrbeli bomo, da tudi v tem šolskem letu ne bi prihajalo do nasilja na šoli.

V sodelovanju z Dijaško skupnostjo bo šola pozitivno vplivala na osebnostni razvoj dijakov in jih opozarjala na škodljivost alkohola, drog in drugih oblik zasvojenosti. Ustvariti želimo čim boljše pogoje za delo in razvijati dobre medsebojne odnose. Skrbeli bomo, da tudi v tem šolskem letu ne bi prihajalo do nasilja na šoli.

Objavi komentar

Če želiš objaviti komentar, moraš biti prijavljen.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Skip to content