Dijaška skupnost in DRT

V Dijaško skupnost GCC so vključeni dijaki vseh treh programov. Svet dijaške skupnosti sestavljajo predsedniki vseh oddelčnih skupnosti. Svet dijaške skupnosti vodi predsedstvo – Ažbe Lipnik Tirgušek, 2. c, predsednik, in Lan Cvek, 4. č, podpredsednik, ki so ju dijaki izvolili na volitvah 14. 9. 2022.

Svet Dijaške skupnosti se bo sestajal najmanj enkrat mesečno. Predsedniki se bodo na sestankih seznanjali z načrtovanimi mesečnimi aktivnostmi, posredovali svoje predloge in opozarjali na morebitno problematiko v oddelčnih skupnostih in na šoli. Na sestankih bodo občasno sodelovali tudi gostje, ostali učitelji in ravnatelj. Predsedniki bodo skrbeli za informiranost oddelčnih skupnosti o dogajanju na šoli ter zbirali mnenja, predloge in pripombe.

Dijaški razvojni tim je posvetovalni organ ravnatelja, ki ga predlaga Svet dijaške skupnosti. V šolskem letu 2022/23 v DRT sodelujejo: Izidor Slapnik, Janja Šolinc (4. b), Nejc Petelinšek (4. c), Nika Sotenšek, Lan Cvek (4. č), Ajda Salobir (4. a), Zoja Šolman (4. h), Ana Zoja Marolt, Jure Šantej, Tara Bukšek, Ula Polutnik (3. b), Tjaša Tepič, Eva Žlavs (3. c), Sara Grobelšek, Ana Videmšek (3. a), Eva Humski (2. č), Ažbe Lipnik Tirgušek (2. c), Luka Pustišek, Sara Vozlič (2. i).

Načrtovane aktivnosti (2022/2023)

sejem rabljenih učbenikov, akcija Podari učbenik, spoznavni dan za novince, promocija GCC hoodijev in natečaj za novo podobo na GCC puloverjih/majicah/kapah, kostanjev piknik, dobrodelni koncert (4. d) in ostale humanitarne akcije (npr. Anina zvezdica), Gregorjeva pošta, pomoč pri realizaciji čistilnih akcij, zbiranju odpadnega papirja, tekstila, pomoč pri organizaciji maturantskega plesa in valete, priprava zaključne akademije, predaja ključa, piknik maturantov, GCC Cunjarnica. Dijaška skupnost bo v skladu z lastnim načrtom dela organizirala okrogle mize o aktualnih družbenih in šolskih temah ter druge dejavnosti.

V sodelovanju z novinarji Sledka bo dijaška skupnost pripravila tematske dneve/tedne (teden solidarnosti, strpnosti, zdravja, dan Evrope, teden čokolade).

Nadaljevali bomo s širjenjem mreže tutorjev, ki bodo dijakom prvih letnikov pomagali pri težavah ob prehodu iz osnovne v srednjo šolo. Dijaki tutorji bodo pomagali tudi pri učnih težavah. Njihovo delo bodo koordinirali Sara Grobelšek in Maruša Krk (3. a), Maks Rojc (3. j), Maša Jelšnik (3. i) in profesorica Simona Painkret.

Ponovno bomo spodbudili dijake, da dopolnijo gradiva v banki zapiskov.

Če bo naslednje leto dovolj zanimanja, bomo ob koncu 1. ocenjevalnega obdobja za dijake 1. letnikov izvedli izmenjavo med programi.

Oblikovali bomo tudi ekipe prve pomoči, ki se bodo formirale iz predstavnikov posameznih oddelkov. Dijaška skupnost bo za dijake, ki jih zanima prva pomoč in želijo o njej izvedeti še kaj več, organizirala posebno predavanje in delavnice.

Tudi v tem šolskem letu bomo skrbeli za čisto in zdravo okolje, skrbno ločevali odpadke, zmanjšali uporabo plastenk in ostale embalaže, pozitivno bomo vplivali na osebnostni razvoj dijakov in jih opozarjali na škodljivost alkohola, drog in drugih oblik zasvojenosti. Ustvariti želimo čim boljše pogoje za delo in razvijati dobre medsebojne odnose. Skrbeli bomo, da tudi v tem šolskem letu ne bi prihajalo do nasilja na šoli.

Skip to content