Dijaška skupnost in DRT

V Dijaško skupnost GCC so vključeni dijaki vseh treh programov. Svet dijaške skupnosti sestavljajo predsedniki vseh oddelčnih skupnosti. Svet dijaške skupnosti vodi predsedstvo – David Marinšek, 4. c, predsednik, in Jure Šantej, 4. b, podpredsednik, ki so ju dijaki izvolili na volitvah 26. 9. 2023.

Svet Dijaške skupnosti se bo sestajal najmanj enkrat mesečno. Predsedniki se bodo na sestankih seznanjali z načrtovanimi mesečnimi aktivnostmi, posredovali svoje predloge in opozarjali na morebitno problematiko v oddelčnih skupnostih in na šoli. Na sestankih bodo občasno sodelovali tudi gostje, ostali učitelji in ravnatelj. Predsedniki bodo skrbeli za informiranost oddelčnih skupnosti o dogajanju na šoli ter zbirali mnenja, predloge in pripombe.

Dijaški razvojni tim je posvetovalni organ ravnatelja, ki ga predlaga Svet dijaške skupnosti. V šolskem letu 2023/2024 DRT sestavljajo: Ana Videmšek (4. a), Jure Šantej (4. b), Luka Pustišek in Sara Vozlič (oba 3. i), Ažbe Lipnik Tirgušek (3. c), Neli Vizjak (3. i), Živa Kelgar (2. b) ter novoizvoljeno vodstvo DS. Seznam dijakov se bo dopolnil septembra.

Načrtovane aktivnosti v šolskem letu 2023/24:

sejem rabljenih učbenikov, akcija Podari učbenik, spoznavni dan za novince, natečaj za novo podobo na GCC puloverjih/majicah/kapah, jesenski (kostanjev) piknik, dobrodelni koncert (organizacija 4. d + 4. a, 27. 10. 2023) in ostale humanitarne akcije (npr. Anina zvezdica), Centrovizija (organizacija 3. c), Gregorjeva pošta, Cunjarnica (Luka Pustišek, Sara Vozlič, Neli Vizjak), pomoč pri realizaciji čistilnih akcij, zbiranju odpadnega papirja, tekstila, pomoč pri organizaciji maturantskega plesa in valete, priprava zaključne akademije, predaja ključa, piknik maturantov, Halloween in Summer Break GCC Party. Dijaška skupnost bo v skladu z lastnim načrtom dela organizirala okrogle mize o aktualnih družbenih in šolskih temah ter druge dejavnosti.

DIKZŠ bo pripravil filmske večere in večere družabnih igr.

V sodelovanju z novinarji Sledka bo dijaška skupnost pripravila tematske dneve/tedne (teden solidarnosti, strpnosti, zdravja, dan Evrope, teden čokolade).

Nadaljevali bomo s širjenjem mreže tutorjev, ki bodo dijakom prvih letnikov pomagali pri težavah ob prehodu iz osnovne v srednjo šolo. Dijaki tutorji bodo pomagali tudi pri učnih težavah. Njihovo delo bodo koordinirali Nina Šoštarič (3. a), Lara Šerbetar (3. d), Tina Stojan (3. d), Jerneja Sikošek (3. i) in profesorica Simona Painkret.

Ponovno bomo spodbudili dijake, da dopolnijo gradiva v banki zapiskov.

Če bo naslednje leto dovolj zanimanja, bomo ob koncu 1. ocenjevalnega obdobja izvedli izmenjavo med programi.

V šolskem letu 2023/24 bomo skrbeli za čisto in zdravo okolje, skrbno ločevali odpadke, zmanjšali uporabo plastenk in ostale embalaže, pozitivno bomo vplivali na osebnostni razvoj dijakov in jih opozarjali na škodljivost alkohola, drog in drugih oblik zasvojenosti. Pozornosti bomo posvetili tudi tematiki nasilja. Ustvariti želimo čim boljše pogoje za delo in razvijati dobre medsebojne odnose. Skrbeli bomo, da tudi v tem šolskem letu ne bi prihajalo do nasilja na šoli.

Pojdi na vsebino