Svet šole

Letos bo Svet šole GCC deloval v sestavi: David Preložnik (predsednik, predstavnik delavcev), Tina Bradeško, Nataša Grobelnik, Barbara Jančič, Petra Lajlar (predstavniki delavcev), Duška Safran (predstavnica lokalne skupnosti), Damjana Sevčnikar in Marjan Murko (predstavnika ustanovitelja), Simon Virtič, Martina Vozelj in Vid Burnik (predstavniki Sveta staršev), Jon Kanjir in Jure Šantej (predstavnika Dijaške skupnosti). Svet se bo predvidoma sestal na štirih rednih sejah (30. 9. in 21. 12. 2021, 22. 2. in 31. 5. 2022), po potrebi pa tudi na dodatnih sejah.

Skip to content