gimnazija

predšolska vzgoja

umetniška gimnazija - likovna smer

Svet šole

V tem šolskem letu je do 29. 3. 2020 Svet šole deloval v sestavi: profesorji O. Uranjek, (predsednik), D. Poglajen, R. Lipnik, D. Preložnik in B. Jančič (pet predstavnikov delavcev), Vančo Tegov (namestnik predsednika, predstavnik lokalne skupnosti), Vladka Deželak, Marjan Murko (predstavnika ustanovitelja), Vida Lončarič, Martina Vozelj, Vid Burnik (predstavniki staršev), Matevž Žolnir in Lovro Čeh Brežnik (predstavnika dijakov). Od 29. 3. 2020 pa Svet šole deluje v sestavi: profesorji D. Preložnik (predsednik), N. Grobelnik, T. Bradeško, R. Lipnik, P. Lajar in B. Jančič (predstavniki delavcev), Vida Lončarič, Martina Vozelj, Vid Burnik (predstavniki staršev), Špela Konda in Lovro Čeh Brežnik (predstavnika dijakov), Duška Safran (predstavnica lokalne skupnosti). Predstavnika ustanoviteljev bosta imenovana do konca šolskega leta.

Svet bo opravljal vse naloge skladno z zakonodajo in s Poslovnikom Sveta šole ter Sklepom o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Gimnazija Celje – Center.

Prispevka ni mogoče komentirati.