gimnazija

predšolska vzgoja

umetniška gimnazija - likovna smer

Svet šole

Letos bo Svet šole GCC deloval v sestavi: David Preložnik (predsednik, predstavnik delavcev), Tina Bradeško, Nataša Grobelnik, Barbara Jančič, Petra Lajlar (predstavniki delavcev), Duška Safran (predstavnica lokalne skupnosti), Vida Lončarič, Martina Vozelj in Vid Burnik (predstavniki Sveta staršev), Lovro Čeh Brežnik in Špela Konda, oba 4. d, (predstavnika Dijaške skupnosti). Predstavnika ustanovitelja bosta imenovana predvidoma jeseni 2020. Svet se bo predvidoma sestal na štirih rednih sejah (29. 9. in 22. 12. 2020, 23. 2. in 1. 6. 2021), po potrebi pa tudi na dodatnih sejah.

Prispevka ni mogoče komentirati.

Skip to content