gimnazija

predšolska vzgoja

umetniška gimnazija - likovna smer

Vloga za prilagoditev obveznosti

Step 1 of 2

Dijak

Starši

Dejavnost zaradi katere se prilagaja obveznosti

Starši dijakinje/dijaka predlagamo, da se sinu/hčeri v šolskem letu 2020/2021 v skladu s Pravilnikom o prilagoditvah šolskih obveznosti dijaku v srednji šoli (Ur. l. 30/18) prilagodi obveznosti zaradi:

Dokazila

Za upravičenost odobritve prilagoditev morate priložiti naslednja dokazila:

Prispevka ni mogoče komentirati.