Vpisni portal

Vpis 2024/25

Dragi bodoči srednješolke in srednješolci, GCCjevke in GCCjevci!

 

Še dobra dva meseca vas loči do začetka vaših srednješolskih let in pred vam je eden najpomembnejših delov vpisnega postopka, ki obsega oddajo vseh podatkov in potrebne dokumentacije. Ta del bomo tudi letos izvedli s pomočjo GCC vpisnega portala. Sledite navodilom v nadaljevanju in najkasneje do 18. 6. 2024 izpolnite spodnji obrazec, naložite priloge (sken spričeval in datoteka z vašo fotografijo) in na koncu s klikom na znak »ODDAJ PRIJAVO« pošljite prijavo.

Vsi osebni podatki se bodo obdelovali in varovali v skladu z GDPR.

 

Za dodatne informacije se obrnite na šolsko svetovalno službo GCC:

Helena Maher Resinovič, , 03 428 57 15

Nives Laul, , 03 428 57 11

Maruša Grešak, , 03 428 57 14

 

Pri morebitnih problemih z elektronsko prijavo se obrnite na skrbnika obrazca:

Rok Lipnik, , 03 428 57 02

 

Želimo vam uspešen zaključek letošnjega nenavadnega šolskega leta. Na GCC se veselimo šolskega leta 2024/2025 in nove generacije, ki bo sedla v šolske klopi naše 112-letne secesijske lepotice.

 

Dijaki, zaposleni in uprava Gimnazije Celje - Center

Obrazec s podatki

(Vsi podatki označeni z *, so obvezni. Če gre za enostarševsko družino, potem v polja, ki jih ne morete izpolniti, vpišite poševnico »/«.)

Najprej izpolnite podatke o bodočem dijaku, nato o starših/skrbnikih.


Podatki o starših/skrbnikih


Podatki o jezikih, talentih in posebnostih


Vsi dijaki GCC bodo s kreiranjem posebnega uporabniškega imena in gesla upravičeni do uporabe globalnega spletnega omrežja Eduroam in vseh storitev Microsoft Office365. Uporabniška imena in gesla bodo vezana na e-naslov, ki je vpisan na evidenčnem listu.

Vsi dijaki GCC so upravičeni do članstva v šolski knjižnici in Osrednji knjižnici Celje (OKC). Članstvo je za vse dijake brezplačno. Koda za knjižnico bo vključena na enotno mednarodno dijaško izkaznico ISIC, ki vsebuje tudi čip za šolsko malico. Strošek izdelave izkaznice je predvidoma 9,88 EUR. Izkaznice bodo dijaki prejeli najkasneje do konca septembra.

Z vpisom na šolo so dijaki vpisani v šolsko knjižnico in v Osrednjo knjižnico Celje. Vpis in uporaba storitev obeh knjižnic je za dijake ves čas šolanja brezplačna. V obeh knjižnicah je članska izkaznica njihova dijaška izkaznica.

Na šoli imamo od šolskega leta 2024/25 ubčeniški sklad. V skladu so ponujeni obvezni učbeniki, ostala gradiva (delovni zvezki, neobvezni učbeniki, ... ) pa v skladu niso na voljo.

Podatki o gradivih so na strani UČBENIKI.

V učbeniškem skladu se za učbenike zaračuna uporabnina (tretjina vrednosti nabavne cene učbenika).

V procesu digitalizacije poslovanja Gimnazije Celje - Center in v skladu z okoljskimi zavezami za zmanjševanje ogljičnega odtisa, uvajamo možnost posredovanja računov za storitve, ki jih zaračunavamo dijakom oz. staršem v e-obliki. Za to potrebujemo vaše soglasje in podatke, ki jih prosim vpišite v spodnje rubrike. Vsi podatki bodo varovani v skladu z GDPR in predmetno zakonodajo.

SOGLASJE - ZBIRANJE OSEBNIH PODATKOV O STARŠIH OZ. ZAKONITIH ZASTOPNIKIH

PODATKI O STARŠIH OZIROMA ZAKONITIH ZASTOPNIKIH

da šola vodi evidenco mojih osebnih podatkov, navedenih v tem obrazcu. Uporabljati jih sme za to, da me obvešča o vpisu in izobraževanju mojega otroka oziroma varovanca, in sicer od izročitve prijave šoli do končanega vpisnega postopka oziroma do konca šolskega leta ali izpisa iz šole.

Obvezujem se, da bom šoli pisno sporočil-a vsako spremembo navedenih podatkov.

Soglasje za obdelavo osebnih podatkov je mogoče kadarkoli preklicati. Preklic privolitve ne vpliva na zakonitost obdelave na podlagi privolitve pred njenim preklicem. V skladu s Splošno uredbo o varstvu podatkov lahko izkoristite tudi druge pravice v zvezi z osebnimi podatki, ki so opredeljene na drugi strani dokumenta, o varstvu vaših pravic pa se lahko tudi posvetujete s pooblaščeno osebo za varstvo osebnih podatkov.

Glede obdelave osebnih podatkov imate naslednje pravice:
Pravica do dostopa do osebnih podatkov: pravico imate zahtevati informacijo o tem ali se pri naši šoli  obdelujejo vaši osebni podatki. V primeru, da do obdelave vaših osebnih podatkov znotraj šole prihaja, lahko zahtevate dostop do vaših osebnih podatkov in določene informacije o obdelavi (katere podatke obdelujemo in od kod ti podatki izvirajo).
Pravica do popravka osebnih podatkov: pravico imate zahtevati, da šola popravi oz. dopolni nepopolne oz. netočne vaše osebne podatke, ki jih obdelujemo.
Pravica zahtevati omejitev obdelave: pravico imate zahtevati omejitev obdelave svojih osebnih podatkov (kadar npr. poteka preverba točnosti oz. popolnosti vaših osebnih podatkov).
Pravica do izbrisa osebnih podatkov: pravico imate zahtevati, da vaše osebne podatke izbrišemo. Pravica do izbrisa je omejena in se nanaša zgolj na tiste podatke, ki jih obdelujemo na podlagi vašega soglasja. Sem ne sodijo vaši osebni podatki, ki smo jih dolžni voditi, ker nam tako veleva zakon ali jih vodimo zaradi izvrševanja pogodbenega odnosa oz. zakonitega interesa, ki ga imamo.  
Pravica do pritožbe: če menite, da  so  bile pravice pri obdelavi osebnih podatkov kršene, imate pravico do pritožbe  oz.  prijave pri Informacijskem pooblaščencu.
Vse zgoraj naštete pravice lahko uresničujete tako, da nam pišete na naslov šole ali po elektronski pošti:

SOGLASJE ZA UPORABO OSEBNIH PODATKOV

Gimnazija Celje - Center želi javnosti predstaviti delo šole in dijakov z javno objavo fotografij in dosežkov dijakov in sodelovanjem na natečajih/tekmovanjih z izdelki dijakov. Poleg tega želi šola s starši (če so dijaki mladoletni) in dijaki komunicirati tudi po elektronski pošti. Zakonodaja predvideva, da je potrebno za obdelavo osebnih podatkov pridobiti soglasje staršev, skrbnikov ali polnoletnega dijaka oz. dijakinje.

Soglasje velja do zaključka šolanja, mogoče  ga je kadarkoli preklicati. Preklic privolitve ne vpliva na zakonitost obdelave na podlagi privolitve pred njenim preklicem. V skladu s Splošno uredbo  o varstvu  podatkov lahko izkoristite tudi druge pravice v zvezi z osebnimi podatki, ki so opredeljene na drugi strani  dokumenta, o varstvu vaših pravic pa se lahko tudi posvetujete s pooblaščeno osebo za varstvo osebnih podatkov.

Vljudno vas prosimo, da preberete spodnjo izjavo in izrazite voljo v zvezi z obdelavo vaših osebnih podatkov,  tako da obkrožite DA ali NE.

Glede obdelave osebnih podatkov imate naslednje pravice:
Pravica do dostopa do osebnih podatkov: pravico imate zahtevati informacijo o tem ali se pri naši šoli  obdelujejo vaši osebni podatki. V primeru, da do obdelave vaših osebnih podatkov znotraj šole prihaja, lahko zahtevate dostop do vaših osebnih podatkov in določene informacije o obdelavi (katere podatke obdelujemo in od kod ti podatki izvirajo).
Pravica do popravka osebnih podatkov: pravico imate zahtevati, da šola popravi oz. dopolni nepopolne oz. netočne vaše osebne podatke, ki jih obdelujemo.
Pravica zahtevati omejitev obdelave: pravico imate zahtevati omejitev obdelave svojih osebnih podatkov (kadar npr. poteka preverba točnosti oz. popolnosti vaših osebnih podatkov).
Pravica do izbrisa osebnih podatkov: pravico imate zahtevati, da vaše osebne podatke izbrišemo. Pravica do izbrisa je omejena in se nanaša zgolj na tiste podatke, ki jih obdelujemo na podlagi vašega soglasja. Sem ne sodijo vaši osebni podatki, ki smo jih dolžni voditi, ker nam tako veleva zakon ali jih vodimo zaradi izvrševanja pogodbenega odnosa oz. zakonitega interesa, ki ga imamo.  
Pravica do pritožbe: če menite, da  so  bile pravice pri obdelavi osebnih podatkov kršene, imate pravico do pritožbe  oz.  prijave pri Informacijskem pooblaščencu.
Vse zgoraj naštete pravice lahko uresničujete tako, da nam pišete na naslov šole ali po elektronski pošti:

PRIJAVA NA ŠOLSKO PREHRANO (neobvezno; prijava je možna tudi tekom šolskega leta)

Splošni pogoji šolske prehrane so na POVEZAVI.

PRIJAVA eAsistent

Na Gimnaziji Celje - Center uporabljamo sistem eAsistent za vodenje prisotnosti, ocen, ...

Tako starši, kot bodoči prvošolci, se lahko odločite za uporabo osnovnega paketa ali plus paketa, starši se lahko odločite tudi, da eAsistenta ne bi uporabljali.

Več informacij najdete na strani eAsistent.

Kontaktne podatke staršev in skrbnikov bomo vnesli v eAsistent, od koder boste dobili varnostno kodo, s katero se boste vpisali v eAsistent in izbrali paket. Podatke prvošolcev bomo v eAsistent vnesli na šoli.

PRILOGE

Naložiti morate sken/fotografijo:

  • spričevala 7., 8., 9. razreda,
  • fotografijo dijaka/-inje v enakem formatu kot za osebne dokumente, ki jo potrebujemo za osebne dokumente (ta mora biti v visoki resoluciji in v formatu JPEG, TIFF ali PNG, datoteko NUJNO POIMENUJTE priimek_ime_kratica vpisnega programa – primer novak_janez_gim.jpg, novak_anja_pv.jpg, novak_ina_ug.jpg, novakkovac_janmarko_gim.jpg); velikost datoteke ne sme biti manjša kot 200 kb.

Priložite morati vse priloge (razen tistih, ki so označene z neobvezno), sicer ne boste mogli zaključiti vpisnega postopka.

Pojdi na vsebino