Osebna izkaznica

Gimnazija Celje – Center izvaja 3 izobraževalne programe. Poleg programa gimnazija izvajamo namreč tudi program predšolska vzgoja, v letošnjem letu že 10 leto tudi program umetniška gimnazija – likovna smer.  Dijaki so razporejeni v 33 oddelkov, od tega je 12 oddelkov izobraževalnega programa predšolske vzgoje in 4 oddelki umetniške gimnazije – likovna smer. Dosegamo visoke učne uspehe, v preteklosti smo večkrat ponovili 100% uspeh na maturi. Ker prihajajo na zavod zelo dobri devetošolci in ker so naši profesorji strokovnjaki in ljudje, ki znajo prisluhniti mladim, je uspeh težko drugačen. Ponašamo se z bogato tradicijo, saj je naša stavba, eno največjih secesijskih poslopij v širšem evropskem prostoru, v svoji več kot sto letni zgodovini pod svojo streho gostila mnoge izobraževalne programe ter se v času po 2. svetovni vojni proslavila kot eno najprepoznavnejših učiteljišč v našem prostoru. Neposredna vez s preteklostjo je naš program predšolska vzgoja, ki sta ga v samostojni Sloveniji dopolnili še splošna in umetniška gimnazija.  Ponosni smo, da venomer stopamo v korak s časom – šola premore najsodobnejšo učno tehnologijo in moderne laboratorije za naravoslovne predmete, lepo in obširno knjižnico, veliko športno dvorano ter na čiste in svetle učilnice. Na hodnikih je zelenje, oblazinjeni sedeži in panoji. Šola s številnimi interesnimi dejavnostmi, šolskimi, nacionalnimi in mednarodnimi projekti, veliko partnersko in socialno mrežo venomer spreminja svojo podobo, v okviru ekodejavnosti pa skrbimo tudi za okolico, zaradi česar nam je Turistična zveza Slovenije že nekajkrat podelila priznanje za najurejenejšo srednjo šolo v Sloveniji. Športniki, plesalci, glasbeniki, tekmovalci in raziskovalci imajo posebne statuse. Spodbujamo jih in se z njimi ponašamo. Dijaška organizacija organizira več zabavnih družabnih prireditev, maturantski ples pa je sploh vedno naj dogodek leta. Pomembni so nam skrb za sočloveka, solidarnost in dobri odnosti. Menimo, da je to tista prava pot v svetlo prihodnost in se trudimo, da bi mladi lahko rekli, da so srednješolska leta najlepša!

———————————————————————————————————–

Gimnazija Celje – Center

Ustanovitelj: Republika Slovenija

Sedež šole: Kosovelova ulica 1, 3000 Celje

Ravnatelj: Gregor Deleja, prof.

Predsednica Sveta zavoda: Milena Golob, prof.

Tajništvo: Barbara Lisec, Karmen Korošec

Elektronski naslov:  info@gcc.si ali  gimnazija.celje-center@guest.arnes.si

tel: 03 428 57 00, fax: 03 428 57 25

 

Računovodstvo: Tanja Ulčnik

Transakcijski račun: SI56 0110 0603 0692 763

Matična številka: 5082625000

ID za DDV: SI44240562

Naslov spletne strani: gcc.si

Pomočnika ravnatelja: Saša Ogrizek, prof., in Bojan Kostanjšek, prof.

Vodja programa splošna gimnazija: Barbara Arzenšek, prof.
Vodja programa umetniška gimnazija: Darja Poglajen, prof.
Vodja programa predšolska vzgoja: Barbara Arlič Kerstein, prof.

Šolski svetovalni delavki:
mag. Helena Maher Resinovič, univ. dipl. psihologinja,
Nives Laul, univ. dipl. psihologinja

Knjižničarki:
Tanja Tratenšek, prof.,
Melita Požežnik, prof.

Šolski razvojni tim: Rok Lipnik, prof., Bojan Kostanjšek, prof., in Tina Bradeško, prof.

Organizatorka pedagoške prakse v programu predšolska vzgoja: Metka Krajnc, prof. (v času porodniške odsotnosti jo bo nadomeščal Rok Lipnik, prof.)

Medpredmetno povezovanje in projekti: Barbara E. Hernavs, prof.

Vodja raziskovalne dejavnosti: Sergej Vučer, prof.

Dejavnosti EKO šole: Danica Centrih, prof.

Vodja dejavnosti UNESCO ASPnet in mentorica Dijaške skupnosti: Marjana Turnšek, prof.

Administrator spletnih strani in profilov šole: Otmar Uranjek, prof.

Administratorja ePrijav in eAsistenta: Rok Lipnik, prof., Simona Jazbec, prof.

Predsedstvo Dijaške skupnosti GCC (2014/15): Tina Hodnik, predsednica, in Jure Macuh, podpredsednik

Uradne ure v tajništvu šole

Vse administrativne zadeve lahko dijaki in starši urejajo v tajništvu šole vsak delovni dan od 09.00 do 10.50 ter med 13.00 in 14.30.

Dodaj odgovor

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja

Lahko uporabite te oznake HTML in atribute: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>