gimnazija

predšolska vzgoja

umetniška gimnazija - likovna smer

Osebna izkaznica

Gimnazija Celje – Center

Ustanovitelj: Republika Slovenija

Sedež šole: Kosovelova ulica 1, 3000 Celje

Ravnatelj: Gregor Deleja, prof.

Predsednica Sveta zavoda: Milena Golob, prof.

Tajništvo: Barbara Jančič, Karmen Korošec

Elektronski naslov:  info@gcc.si ali  gimnazija.celje-center@guest.arnes.si

tel: 03 428 57 00, fax: 03 428 57 25

 

Računovodstvo: Tanja Ulčnik

Transakcijski račun: SI56 0110 0603 0692 763

Matična številka: 5082625000

Davčna številka: 44240562

Naslov spletne strani: gcc.si

Pomočnika ravnatelja: Saša Ogrizek, prof., in Bojan Kostanjšek, prof.

Vodja programa splošna gimnazija: Barbara Arzenšek, prof.
Vodja programa umetniška gimnazija: Darja Poglajen, prof.
Vodja programa predšolska vzgoja: Barbara Arlič Kerstein, prof.

Šolski svetovalni delavki:
mag. Helena Maher Resinovič, univ. dipl. psihologinja,
Nives Laul, univ. dipl. psihologinja

Knjižničarki:
Tanja Tratenšek, prof.,

Šolski razvojni tim – vodja: Rok Lipnik, prof.

Organizatorja pedagoške prakse v programu predšolska vzgoja: Metka Krajnc, prof., Rok Lipnik, prof.)

Medpredmetno povezovanje in projekti: Barbara E. Hernavs, prof.

Vodja raziskovalne dejavnosti:

Dejavnosti EKO šole: Danica Centrih, prof.

Vodja dejavnosti UNESCO ASPnet in mentorica Dijaške skupnosti: Marjana Turnšek, prof.

Administrator spletnih strani in profilov šole: Otmar Uranjek, prof.

Administratorja ePrijav in eAsistenta: Rok Lipnik, prof., Simona Jazbec Jurkošek, prof.

Predsedstvo Dijaške skupnosti GCC (2014/15): Nejc Tevž, predsednik, in Jure Macuh, podpredsednik

Uradne ure v tajništvu šole

Vse administrativne zadeve lahko dijaki in starši urejajo v tajništvu šole vsak delovni dan od 09.00 do 10.50 ter med 13.00 in 14.30.

Objavi komentar

Tvoj elektronski naslov ne bo objavljen. Zahtevana polja so označena z *