gimnazija

predšolska vzgoja

umetniška gimnazija - likovna smer

Osebna izkaznica

Gimnazija Celje – Center

Ustanovitelj: Republika Slovenija

Sedež šole: Kosovelova ulica 1, 3000 Celje

Ravnatelj: Gregor Deleja, prof.

Predsednik Sveta zavoda: David Preložnik, prof.

Tajništvo: Barbara Jančič, Karmen Korošec
Uradne ure tajništva med šolskim letom so vsak delavnik med 9.30 in 14.00, med poletnimi počitnicami pa ob ponedeljkih med 9.00 in 12.00

Elektronski naslov:  info@gcc.si ali  gimnazija.celje-center@guest.arnes.si

tel: 03 428 57 00, fax: 03 428 57 25

Računovodstvo: Tanja Ulčnik

Transakcijski račun: SI56 0110 0603 0692 763

Matična številka: 5082625000

Davčna številka: 44240562

Naslov spletne strani: gcc.si

Pomočnika ravnatelja: mag. Saša Ogrizek, prof.Rok Lipnik, prof.

Vodja programa splošna gimnazija: Barbara Arzenšek, prof.
Vodja programa umetniška gimnazija: Otmar Uranjek, prof.
Vodja programa predšolska vzgoja: Barbara Arlič Kerstein, prof.

Šolski svetovalni delavki:
mag. Helena Maher Resinovič, univ. dipl. psihologinja,
Nives Laul, univ. dipl. psihologinja

Knjižničarka:Tanja Tratenšek, prof.,

Šolski razvojni tim, Erasmus+ tim – vodja: Rok Lipnik, prof.

Mednarodne izmenjave in praksa v tujini: Gregor Deleja, prof., Rok Lipnik, prof., Metka Krajnc, prof.

Organizatorica pedagoške prakse v programu predšolska vzgoja: Barbara E. Hernavs, prof.

GCC izobraževalno središče: Gregor Deleja, prof.

Koordinatorja raziskovalne dejavnosti: Simona Painkret, prof., Gregor Deleja, prof.

Program Šolski ekovrt in Zdrava šola: Vesna Lavrinc, prof., Nives Laul, prof.

Kulturna šola in kulturno-umetnostna vzgoja: David Preložnik, prof.

Vodja dejavnosti UNESCO ASPnet in mentorica Dijaške skupnosti: Marjana Turnšek, prof.

Šola ambasadorka Evropskega parlamenta, programa MUN in MEP: Valerija Zorko, prof.

Administrator spletnih strani in profilov šole: Rok Lipnik, prof.

Administratorja ePrijav, eUčilnic in eAsistenta: Rok Lipnik, prof., mag. Simona Jazbec Jurkošek, prof.

Šolska prehrana: Nataša Bergant

Predsedstvo Dijaške skupnosti GCC (2020/2021): Jon Kanjir, 3. a, predsednik; Špela Konda, 4. d, podpredsednica

Pooblaščena oseba za varstvo osebnih podatkov: Kaja Dosedla, odvetnica

Komisija za varstvo pravic: Milena Golob, prof., predsednica

Objavi komentar

Če želiš objaviti komentar, moraš biti prijavljen.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Skip to content