gimnazija

predšolska vzgoja

umetniška gimnazija - likovna smer

Vizija

VIZIJA GIMNAZIJE CELJE – CENTER

Spoštovanje in razvijanje osebnostnih lastnosti dijakov in učiteljev, negovanje etičnih vrednot in s kvalitetnim strokovnim in vzgojnim delom spodbujanje dijakov k poglobljenemu učenju, usvajanju znanja in doseganju čim boljših učno-vzgojnih rezultatov ter s korektnimi medsebojnimi odnosi gradnja varne šole in druženje v številnih obšolskih dejavnostih.

TEMA ŠOLSKEGA LETA 2016/2017

Kot šola, ki sledi smernicam trajnostnega razvoja in je članica mrež UnescoASP, Ekošol, MEPI, Zdravih šol, nosilka naslova Kulturna šola 2015-2020 in prejemnica bronastega priznanja za Najšportno srednjo šolo v letu 2015, smo v šolskem letu 2016/2017 določili skupno temo, ki ponuja osnovo določanju prioritetnih ciljev šolskega leta, projektom in medpredmetnemu povezovanju, vzgojnemu delu ter sodelovanju z okoljem. Tema letošnjega šolskega leta je: Znanje in ustvarjalnost – gibalo sveta.

PRIORITETNI CILJI V ŠOLSKEM LETU 2016/2017:

  • zmanjšanje števila izostankov in učinkovitejše načrtovanje šolskega leta,
  • motivacija dijakov za sprotno, domače in dodatno delo,
  • razvoj in vzpostavitev delovanja tima razrednikov,
  • spremljanje uvajanja novosti na učnem in obšolskem področju (predmetniki, organizacija dela, obšolske dejavnosti, projekti).

O ŠOLI

Gimnazija Celje – Center izvaja 3 izobraževalne programe. Poleg programa gimnazija izvajamo namreč tudi program predšolska vzgoja in program umetniška gimnazija – likovna smer.  Dosegamo visoke učne uspehe, odlične uvrstitve na tekmovanjih, v preteklosti pa smo večkrat ponovili 100% uspeh na splošni in poklicni maturi. Ponašamo se z bogato tradicijo, saj je naša stavba, eno največjih secesijskih poslopij v širšem evropskem prostoru, v svoji več kot sto letni zgodovini pod svojo streho gostila mnoge izobraževalne programe ter se v času po 2. svetovni vojni proslavila kot eno najbolj prepoznavnih učiteljišč v našem prostoru. Neposredna vez s preteklostjo je naš program predšolska vzgoja, ki sta ga v samostojni Sloveniji dopolnili še splošna in umetniška gimnazija likovne smeri.

Ponosni smo, da venomer stopamo v korak s časom – šola premore najsodobnejšo učno tehnologijo in moderne laboratorije za naravoslovne predmete, lepo in obširno knjižnico, veliko športno dvorano ter na čiste in svetle učilnice. Športniki, kulturniki, tekmovalci in raziskovalci imajo posebne statuse, šola pa s številnimi interesnimi dejavnostmi, šolskimi, nacionalnimi in mednarodnimi projekti, veliko partnersko in socialno mrežo venomer spreminja svojo podobo, v okviru ekodejavnosti pa skrbimo tudi za okolico, zaradi česar  je šoli Turistična zveza Slovenije že nekajkrat podelila priznanje za najbolj urejeno srednjo šolo v Sloveniji.
Šola je članica mednarodnih združenj Unesco ASPnet, Ekošol, šolskih ekovrtov, MEPI, MUN, v letu 2015 pa nam je Javni sklad RS za kulturne dejavnosti podelil tudi naziv Kulturna šola 2015-2020, v istem letu pa smo prejeli tudi bronasto plaketo v natečaju za Najšportno šolo.

Na GCC deluje zelo aktivna dijaška skupnost, na kar smo še posebej ponosni, saj naši dijaki  organizirajo več kulturnih, športnih, humanitarnih in družabnih prireditev, da o maturantskem plesu in valeti, ki sta dogodka brez primere, sploh ne govorimo. V obširni ponudbi obšolskih dejavnosti skrbimo za to, da naši dijaki ob formalnih znanjih razvijajo tudi svoje talente in potenciale ter pridobivajo izkušnje, ki jim bodo koristile tako na poklicni kot tudi na osebni poti.

Na GCC so nam pomembni skrb za sočloveka, solidarnost in dobri odnosi. Menimo, da je to tista prava pot v svetlo prihodnost in se trudimo, da bi mladi lahko rekli, da so srednješolska leta najlepša!

Objavi komentar

Tvoj elektronski naslov ne bo objavljen. Zahtevana polja so označena z *