gimnazija

predšolska vzgoja

umetniška gimnazija - likovna smer

Vizija

VIZIJA GIMNAZIJE CELJE – CENTER

Spoštovanje in razvijanje osebnostnih lastnosti dijakov in učiteljev, negovanje etičnih vrednot, spodbujanje dijakov k poglobljenemu učenju, usvajanju znanja in doseganju čim boljših učno-vzgojnih rezultatov s kvalitetnim strokovnim in vzgojnim delom, gradnja varne šole s korektnimi medsebojnimi odnosi ter druženje v številnih obšolskih dejavnostih.

TEMA ŠOLSKEGA LETA 2017/2018

Kot šola, ki sledi smernicam trajnostnega razvoja in je članica mrež Unesco ASPnet, Ekošol, šolskih ekovrtov, MEPI, Erasmus+ ter nosilka naslova Kulturna šola 2015-2020, prejemnica bronastega priznanja za Najšportno srednjo šolo v letu 2017 ter Kumerdejevega priznanja za inovativnost in strokovnost, smo v tem šolskem letu določili skupno temo, ki ponuja osnovo določanju prioritetnih ciljev šolskega leta, projektom in medpredmetnemu povezovanju, vzgojnemu delu ter sodelovanju z okoljem. Tema letošnjega šolskega leta je Znanje in ustvarjalnost – gibalo sveta.

PRIORITETNI CILJI V ŠOLSKEM LETU 2017/2018:

  • Zmanjšanje števila izostankov in učinkovito načrtovanje šolskega leta.
  • Učinkovitejši prehod dijakov iz 1. v 2. letnik na učnem in osebnostnem področju.
  • Večja telesna aktivnost učencev in učiteljev za zdrav način življenja in dobre odnose.
  • Motivacija dijakov za sprotno, domače in dodatno delo.
  • Spremljanje uvajanja novosti na učnem in obšolskem področju (predmetniki, organizacija dela, obšolske dejavnosti, projekti).

O ŠOLI

Gimnazija Celje – Center izvaja 3 izobraževalne programe. Poleg programa gimnazija izvajamo namreč tudi program predšolska vzgoja in program umetniška gimnazija – likovna smer.  Dosegamo visoke učne uspehe, odlične uvrstitve na tekmovanjih, v preteklosti pa smo večkrat ponovili 100% uspeh na splošni in poklicni maturi. Ponašamo se z bogato tradicijo, saj je naša stavba, eno največjih secesijskih poslopij v širšem evropskem prostoru, v svoji več kot sto letni zgodovini pod svojo streho gostila mnoge izobraževalne programe ter se v času po 2. svetovni vojni proslavila kot eno najbolj prepoznavnih učiteljišč v našem prostoru. Neposredna vez s preteklostjo je naš program predšolska vzgoja, ki sta ga v samostojni Sloveniji dopolnili še splošna in umetniška gimnazija likovne smeri.

Ponosni smo, da venomer stopamo v korak s časom – šola premore najsodobnejšo učno tehnologijo in moderne laboratorije za naravoslovne predmete, lepo in obširno knjižnico, veliko športno dvorano ter na čiste in svetle učilnice. Športniki, kulturniki, tekmovalci in raziskovalci imajo posebne statuse, šola pa s številnimi interesnimi dejavnostmi, šolskimi, nacionalnimi in mednarodnimi projekti, veliko partnersko in socialno mrežo venomer spreminja svojo podobo, v okviru ekodejavnosti pa skrbimo tudi za okolico, zaradi česar  je šoli Turistična zveza Slovenije že nekajkrat podelila priznanje za najbolj urejeno srednjo šolo v Sloveniji.

Šola je članica mednarodnih združenj Unesco ASPnet, Ekošol, šolskih ekovrtov, MEPI, MUN, Zdrava šola, v letu 2015 pa nam je Javni sklad RS za kulturne dejavnosti podelil tudi naziv Kulturna šola 2015-2020, v istem letu pa smo prejeli tudi bronasto plaketo v natečaju za Najšportno šolo. V letu 2016 je Gimnazija Celje – Center za uspešno delo pri uvajanju inovativnih pristopov in sodelovanje z Zavodom za šolstvo RS prejela tudi najvišjo nagrado v slovenskem šolstvu – Kumerdejevo priznanje.

Na GCC deluje zelo aktivna dijaška skupnost, na kar smo še posebej ponosni, saj naši dijaki  organizirajo več kulturnih, športnih, humanitarnih in družabnih prireditev, da o maturantskem plesu in valeti, ki sta dogodka brez primere, sploh ne govorimo. V obširni ponudbi obšolskih dejavnosti skrbimo za to, da naši dijaki ob formalnih znanjih razvijajo tudi svoje talente in potenciale ter pridobivajo izkušnje, ki jim bodo koristile tako na poklicni kot tudi na osebni poti.

Na GCC so nam pomembni skrb za sočloveka, solidarnost in dobri odnosi. Menimo, da je to tista prava pot v svetlo prihodnost in se trudimo, da bi mladi lahko rekli, da so srednješolska leta najlepša!

Objavi komentar

Tvoj elektronski naslov ne bo objavljen. Zahtevana polja so označena z *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.