gimnazija

predšolska vzgoja

umetniška gimnazija - likovna smer

Vizija

VIZIJA GIMNAZIJE CELJE – CENTER
Spoštovanje in razvijanje osebnostnih lastnosti dijakov in učiteljev, negovanje etičnih vrednot, spodbujanje dijakov k poglobljenemu učenju, usvajanju znanja in doseganju čim boljših učno-vzgojnih rezultatov s kvalitetnim strokovnim in vzgojnim delom, gradnja varne šole s korektnimi medsebojnimi odnosi ter druženje v številnih obšolskih dejavnostih.

TEMA ŠOLSKEGA LETA 2019/2020
Kot šola, ki sledi smernicam trajnostnega razvoja in je članica mrež UnescoASP, Zdravih šol, šolski ekovrtov, MEPI, Erasmus+, kot Evropska točka za nadarjene in Šola ambasadorka Evropskega parlamenta ter nosilka naslova Kulturna šola 2015-2020, prejemnica bronastega priznanja za Najšportno srednjo šolo in naziva Junaki našega časa v letu 2019, srebrnega celjskega grba ter Kumerdejevega priznanja za inovativnost in strokovnost, smo v tem šolskem letu določili skupno temo, ki ponuja osnovo določanju prioritetnih ciljev šolskega leta, projektom in medpredmetnemu povezovanju, vzgojnemu delu ter sodelovanju z okoljem. Tema letošnjega šolskega leta je Znanje in ustvarjalnost – gibalo sveta.

PRIORITETNI CILJI V ŠOLSKEM LETU 2019/2020:

  1. Spremljava uvajanja sodobnih metod pouka v skladu s projektoma Podvig in 1/1 pedagogika s sklepno evalvacijo in oblikovanjem sistemskega predloga za prihodnja šolska leta.
  2. Zagotavljanje učinkovitega prehoda dijakov iz 1. v 2. in iz 2. v 3. letnik na učnem in osebnem področju s poudarjanjem zdravega življenjskega sloga, smernic za trajnostni razvoj, spremljanjem in analizo odsotnosti ter krepitev sistema kariernega razvoja po celotni vertikali.
  3. Krepitev in razvoj internega sistema dela z nadarjenimi dijaki.
  4. Aktivno zmanjševanje ogljičnega odtisa z nadzorom porabe energentov, vode, papirja, ukinjanje plastične embalaže, skrbno ločevanje odpadkov.
  5. Spremljanje uvajanja novosti na učnem in obšolskem področju (predmetniki, organizacija dela, obšolske dejavnosti, projekti).

O ŠOLI

Gimnazija Celje – Center izvaja 3 izobraževalne programe. Poleg programa gimnazija izvajamo namreč tudi program predšolska vzgoja in program umetniška gimnazija – likovna smer.  Dosegamo visoke učne uspehe, odlične uvrstitve na tekmovanjih, v preteklosti pa smo večkrat ponovili 100% uspeh na splošni in poklicni maturi. Ponašamo se z bogato tradicijo, saj je naša stavba, eno največjih secesijskih poslopij v širšem evropskem prostoru, v svoji več kot sto letni zgodovini pod svojo streho gostila mnoge izobraževalne programe ter se v času po 2. svetovni vojni proslavila kot eno najbolj prepoznavnih učiteljišč v našem prostoru. Neposredna vez s preteklostjo je naš program predšolska vzgoja, ki sta ga v samostojni Sloveniji dopolnili še splošna in umetniška gimnazija likovne smeri.

Ponosni smo, da venomer stopamo v korak s časom – šola premore najsodobnejšo učno tehnologijo in moderne laboratorije za naravoslovne predmete, lepo in obširno knjižnico, veliko športno dvorano ter na čiste in svetle učilnice. Športniki, kulturniki, tekmovalci in raziskovalci imajo posebne statuse, šola pa s številnimi interesnimi dejavnostmi, šolskimi, nacionalnimi in mednarodnimi projekti, veliko partnersko in socialno mrežo venomer spreminja svojo podobo, v okviru ekodejavnosti pa skrbimo tudi za okolico, zaradi česar je šoli Turistična zveza Slovenije že nekajkrat podelila priznanje za najbolj urejeno srednjo šolo v Sloveniji.

Šola je članica mednarodnih združenj Unesco ASPnet, Ekošol, šolskih ekovrtov, MEPI, MUN, Zdrava šola, v letu 2015 pa nam je Javni sklad RS za kulturne dejavnosti podelil tudi naziv Kulturna šola 2015-2020, smo bronasta Najšportna šola. V letu 2016 je Gimnazija Celje – Center za uspešno delo pri uvajanju inovativnih pristopov in sodelovanje z Zavodom za šolstvo RS prejela tudi najvišjo nagrado v slovenskem šolstvu – Kumerdejevo priznanje, leta 2019 pa tudi srebrni grb Mestne občine Celje. Leto prej je bila na ravni Evropske komisije prepoznana tudi kot Evropska točka za nadarjene dijake in članica mreže ETSN.

Na GCC deluje zelo aktivna dijaška skupnost, na kar smo še posebej ponosni, saj naši dijaki  organizirajo več kulturnih, športnih, humanitarnih in družabnih prireditev, da o maturantskem plesu in valeti, ki sta dogodka brez primere, sploh ne govorimo. V obširni ponudbi obšolskih dejavnosti ter mobilnosti (domovina in tujina) skrbimo za to, da naši dijaki ob formalnih znanjih razvijajo tudi svoje talente in potenciale ter pridobivajo izkušnje, ki jim bodo koristile tako na poklicni kot tudi na osebni poti.

Na GCC so nam pomembni skrb za sočloveka, solidarnost in dobri odnosi. Menimo, da je to tista prava pot v svetlo prihodnost in se trudimo, da bi mladi lahko rekli, da so srednješolska leta najlepša!

Objavi komentar

Tvoj elektronski naslov ne bo objavljen. Zahtevana polja so označena z *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.