gimnazija

predšolska vzgoja

umetniška gimnazija - likovna smer

Govorilne ure in sestanki

Tedenske govorilne ure učiteljev (od 11. 3. 2019) so določene na osnovi urnika. Vpisane bodo tudi v seznam, ki bo na oglasni deski, v eAsistenta in na naši domači strani svetovnega spleta. Vsako spremembo razporeda govorilnih ur bodo morali učitelji sporočiti dijakom in Upravi šole v treh dneh. Učitelji morajo imeti govorilne ure vsak teden.

Razpored skupnih govorilnih ur, roditeljskih sestankov, predavanj za starše in sej Sveta staršev v šolskem letu 2018/2019:

SEPTEMBER

– sreda, 5. 9., 16.30 v športni dvorani (skupni roditeljski sestanek za starše dijakov 4. letnikov), 17.00 (oddelčni roditeljski sestanek za starše dijakov 3. letnikov), 18.00 v MA4 (predavanje za starše – dr. Sabina Žnidaršič Žagar – študijske in karierne odločitve v 21. stoletju),
– četrtek, 6. 9., 16.30 v športni dvorani (skupni roditeljski sestanek za starše dijakov 1. letnikov), 17.00 (oddelčni roditeljski sestanek za starše dijakov 2. letnikov),
– četrtek, 20. 9., 17.00, učilnica FIL (1. seja Sveta staršev).   OKTOBER
– četrtek, 11. 10., 17.00 (govorilne ure), 18.00 v MA4 (predavanje za starše – Mladi, odgovornost in samospoštovanje – Darja Barborič Vesel).

NOVEMBER

– četrtek, 8. 11., 17.00 (govorilne ure), 18.00 (roditeljski sestanek za starše dijakov 2. letnikov predšolske vzgoje pred odhodom na smučarski tabor).

DECEMBER

– četrtek, 6. 12., 17.00 (govorilne ure), 19.00 v Narodnem domu (Miklavžev koncert)
– četrtek, 13. 12., 17.00 v učilnici FIL (2. seja Sveta staršev).

JANUAR

– četrtek, 10. 1., 16.30 (roditeljski sestanek za starše dijakov 4. letnikov), 17.00 (govorilne ure), 18.00 (predavanje za starše).

– četrtek, 17. 1., 17.00 v učilnici FIL (3. seja Sveta staršev).

FEBRUAR

– četrtek, 7. 2., 16.30 v športni dvorani (skupni roditeljski sestanek za starše dijakov 4. letnikov), 17.00 (govorilne ure). 18.00 – ognjena predstava z mladimi pesniki z GCC in performativno skupino Čupakabra.

MAREC

– četrtek, 14. 3., 16.30 v športni dvorani (skupni roditeljski sestanek za starše 3. letnikov), 17.00 (govorilne ure in oddelčni roditeljski sestanki za starše 1. in 2. letnikov).

APRIL

– četrtek, 11. 4., 17.00 (govorilne ure), 18.00 v MA4 (predavanje za starše).

MAJ

– četrtek, 9. 5., 17.00 (govorilne ure), – četrtek, 30. 5., 17.00 v učilnici FIL (4. seja Sveta staršev)

Septembra in junija skupnih govorilnih ur ne bo.

V primeru posebnih vzgojno-izobraževalnih težav pri posameznih dijakih, katerih starši ne prihajajo na govorilne ure ali roditeljske sestanke, mora razrednik povabiti starše pisno. Razrednik mora o posebnostih, ki jih opazi pri dijaku, obvestiti šolsko svetovalno službo, ta pa, če je potrebno, tudi ravnatelja. Nato se skupaj dogovorijo o tem, kako bodo ukrepali.

Prispevka ni mogoče komentirati.