Sestanki in govorilne ure

Tedenske govorilne ure učiteljev  bodo določene na osnovi urnika. Vpisane bodo tudi v seznam, ki bo na oglasni deski in na naši domači strani svetovnega spleta. Vsako spremembo razporeda govorilnih ur bodo morali učitelji sporočiti dijakom in Upravi šole v treh dneh. Učitelji morajo imeti govorilne ure vsak teden. Vsak drugi četrtek v mesecu pa bo skupna govorilna ura, ki se bo pričela ob 17.30 (popldanskih govorilnih ur ni v mesecu septembru in mesecu juniju).

V primeru posebnih vzgojno-izobraževalnih težav pri posameznih dijakih, katerih starši ne prihajajo na govorilne ure ali roditeljske sestanke, mora razrednik povabiti starše pisno. Razrednik mora o posebnostih, ki jih opazi pri dijaku, obvestiti šolsko svetovalno službo, ta pa, če je potrebno, tudi v. d. ravnateljice. Nato se skupaj dogovorijo o tem, kako bodo ukrepali.

Roditeljski sestanki

Prvi roditeljski sestanek:

1. razred – 10. 9., ob 16.30 (skupni in oddelčni)

4. razred – 12. 9., ob 16.30 (skupni in oddelčni)

2. razred – 12. 9., ob 17.00 (samo oddelčni)

3. razred – 12. 9., ob 17.00 (samo oddelčni)

Drugi roditeljski sestanek:

1. razred – 13. 3. 2013, ob 17.00

2. razred – 13. 3. 2013, ob 17.00

3. razred – 10. 4. 2013 ob 17.00

4. razred – 6. 3. 2013, ob 16.30

Urnik zvonjenja

D O P O L D A N C IP O P O L D A N C I

1. ura: 12.25 – 13.1012.25 – 13.10
2. ura: 13.15 – 14.0013.15 – 14.00
20-minutni odmor
3. ura: 14.20 – 15.0514.20 – 15.05
4. ura: 15.10 – 15.5515.10 – 15.55
5. ura: 16.00 – 16.4516.00 – 16.45
6. ura: 16.50 – 17.3516.50 – 17.35
7. ura: 17.40 – 18.2517.40 – 18.25
8. ura: 18.30 – 19.1518.30 – 19.15

Komentiranje onemogoeno.