gimnazija

predšolska vzgoja

umetniška gimnazija - likovna smer

Govorilne ure in sestanki

Tedenske govorilne ure učiteljev (kontakt) bodo določene na osnovi urnika. Vpisane bodo tudi v seznam, ki bo na oglasni deski, v eAsistenta in na naši domači strani svetovnega spleta. Vsako spremembo razporeda govorilnih ur bodo morali učitelji sporočiti dijakom in Upravi šole v treh dneh. Učitelji morajo imeti govorilne ure vsak teden.

Razpored skupnih govorilnih ur v šolskem letu 2015/16:

8. oktober ob 17. uri; 12. november ob 17. uri; 3. december ob 17. uri; 14. januar ob 17. uri; 11. februar ob 17. uri; 3. marec ob 17. uri; 14. april ob 17. uri; 12. maj ob 17. uri. Septembra in junija skupnih govorilni ur ne bo.

V primeru posebnih vzgojno-izobraževalnih težav pri posameznih dijakih, katerih starši ne prihajajo na govorilne ure ali roditeljske sestanke, mora razrednik povabiti starše pisno. Razrednik mora o posebnostih, ki jih opazi pri dijaku, obvestiti šolsko svetovalno službo, ta pa, če je potrebno, tudi ravnatelja. Nato se skupaj dogovorijo o tem, kako bodo ukrepali.

Roditeljski sestanki

Prvi roditeljski sestanek:

sreda, 9. 9., 4. letniki (skupni del ob 16.30 v športni dvorani) in 3. letniki ob 17. uri v razredih
četrtek, 10. 9., 1. letniki (skupni del ob 16.30 v športni dvorani) in 2. letniki ob 17. uri v razredih

Drugi roditeljski sestanek:
četrtek, 3. 3., 4. letniki (skupni del ob 16.30 v športni dvorani) in 1. ter 2. letniki ob 17. uri v razredih
četrtek, 14. 4., 3. letniki (skupni del ob 16.30 v športni dvorani)

Prispevka ni mogoče komentirati.