gimnazija

predšolska vzgoja

umetniška gimnazija - likovna smer

Govorilne ure in sestanki

Tedenske govorilne ure učiteljev bodo določene na osnovi urnika. Vpisane bodo tudi v seznam, ki bo na oglasni deski, v eAsistenta in na naši domači strani svetovnega spleta. Vsako spremembo razporeda govorilnih ur bodo morali učitelji sporočiti dijakom in Upravi šole v treh dneh. Učitelji morajo imeti govorilne ure vsak teden.

Razpored skupnih govorilnih ur, roditeljskih sestankov, predavanj za starše in sej Sveta staršev v šolskem letu 2017/2018:

SEPTEMBER
– sreda, 6. 9., 16.30 v športni dvorani (skupni roditeljski sestanek za starše dijakov 4. letnikov), 17.00 (oddelčni roditeljski sestanek za starše dijakov 3. letnikov)OKTOBER

– četrtek, 12. 10., 17.00 (govorilne ure), 18.00 v MA4 (predavanje za starše – Najstništvo kot čas konfliktov in nerazumevanja)

NOVEMBER

– četrtek, 9. 11., 17.00 (govorilne ure), 18.00 v MA4 (predavanje za starše – dr. Marko Pavliha: Pritisni na tipko človek)

DECEMBER

– četrtek, 7. 12., 17.00 (govorilne ure), 19.00 v Narodnem domu (Miklavžev koncert)

JANUAR

– četrtek, 11. 1., 16.30 (roditeljski sestanek za starše dijakov 4. letnikov), 17.00 (govorilne ure), 18.00 (predavanje za starše – dr. Nuša Konec Juričič: Depresija in mladi),

– četrtek, 18. 1., 17.00 v šolski knjižnici (2. seja Sveta staršev)

FEBRUAR

– četrtek, 15. 2., 17.00 (govorilne ure)

MAREC

– četrtek, 15. 3., 17.00 (govorilne ure), 18.00 v MA4 (predavanje za starše: dr, Željko Čurić: komunikacija)

APRIL

– četrtek, 12. 4., 16.30 (roditeljski sestanke za starše dijakov 3. letnikov), 17.00 (govorilne ure in oddelčni roditeljski sestanki za starše dijakov 1. in 2. letnikov)

MAJ

– četrtek, 10. 5., 17.00 (govorilne ure), 18.00 v Osrednji knjižnici Celje (odprtje študijske razstave UG),
– četrtek, 31. 5., 17.00 v šolski knjižnici (3. seja Sveta staršev)
Septembra in junija skupnih govorilni ur ne bo.

V primeru posebnih vzgojno-izobraževalnih težav pri posameznih dijakih, katerih starši ne prihajajo na govorilne ure ali roditeljske sestanke, mora razrednik povabiti starše pisno. Razrednik mora o posebnostih, ki jih opazi pri dijaku, obvestiti šolsko svetovalno službo, ta pa, če je potrebno, tudi ravnatelja. Nato se skupaj dogovorijo o tem, kako bodo ukrepali.

 

Prispevka ni mogoče komentirati.