gimnazija

predšolska vzgoja

umetniška gimnazija - likovna smer

Govorilne ure in sestanki

Tedenske govorilne ure učiteljev bodo določene na osnovi urnika. Vpisane bodo tudi v seznam, ki bo na oglasni deski, v eAsistenta in na naši domači strani svetovnega spleta. Vsako spremembo razporeda govorilnih ur bodo morali učitelji sporočiti dijakom in Upravi šole v treh dneh. Učitelji morajo imeti govorilne ure vsak teden.

Razpored skupnih govorilnih ur v šolskem letu 2016/17:

SEP: roditeljski sestanki (glejte razpored spodaj)
OKT: četrtek, 6. 10., 17.00
NOV: četrtek, 10. 11., 17.00 (ob 18. uri bo v stari telovadnici tudi predavanje za starše na temo alkohol in mladi)
DEC: četrtek, 8. 12., 17.00 (ob 19. uri vabljeni tudi na Miklavžev koncert GCC v Narodni dom Celje)
JAN: četrtek, 12. 1., 17.00 (ob 18. uri bo v stari telovadnici tudi predavanje za starše na temo odgovornosti in mladih z mag. Janijem Prgićem)
FEB: četrtek, 16. 2., 17.00 (ta dan bo tudi roditeljski sestanek za starše maturantov)
MAR: četrtek, 9. 3., 17.00 (ta dan bodo tudi roditeljski sestanki za starše 1., 2. in 3. letnikov; ob 18. uri bo v stari telovadnici predavanje za starše in sicer na temo vzgoje in izobraževanja skozi slovenski pravni red s pravnico Nino Ano Jäger)
APR: četrtek, 13. 4., 17.00
MAJ: četrtek, 11. 5., 17.00 (ob 18. uri vabljeni tudi na odprtje študijske razstave dijakov UG v Osrednjo knjižnico Celje)

Septembra in junija skupnih govorilni ur ne bo.

V primeru posebnih vzgojno-izobraževalnih težav pri posameznih dijakih, katerih starši ne prihajajo na govorilne ure ali roditeljske sestanke, mora razrednik povabiti starše pisno. Razrednik mora o posebnostih, ki jih opazi pri dijaku, obvestiti šolsko svetovalno službo, ta pa, če je potrebno, tudi ravnatelja. Nato se skupaj dogovorijo o tem, kako bodo ukrepali.

Roditeljski sestanki

Prvi roditeljski sestanek:
sreda, 7. 9., 4. letniki (skupni del ob 16.30 v športni dvorani) in 3. letniki ob 17. uri v razredih
četrtek, 8. 9., 1. letniki (skupni del ob 16.30 v športni dvorani) in 2. letniki ob 17. uri v razredih

Drugi roditeljski sestanek:
četrtek, 16. 2., 4. letniki (skupni del ob 16.30 v športni dvorani)
četrtek, 9. 3.,  3. letniki (skupni del ob 16.30 v športni dvorani) in 1. ter 2. letniki ob 17. uri v razredih

Prispevka ni mogoče komentirati.