gimnazija

predšolska vzgoja

umetniška gimnazija - likovna smer

Sestanki in govorilne ure

Tedenske govorilne ure učiteljev  (kontakt) bodo določene na osnovi urnika. Vpisane bodo tudi v seznam, ki bo na oglasni deski in na naši domači strani svetovnega spleta. Vsako spremembo razporeda govorilnih ur bodo morali učitelji sporočiti dijakom in Upravi šole v treh dneh. Učitelji morajo imeti govorilne ure vsak teden. Vsak drugi četrtek v mesecu pa bo skupna govorilna ura, ki se bo pričela ob 17.30 (popoldanskih govorilnih ur ni v mesecu septembru in mesecu juniju), oktobra, decembra in marca pa bodo izjemoma prvi četrtek v mesecu.

V primeru posebnih vzgojno-izobraževalnih težav pri posameznih dijakih, katerih starši ne prihajajo na govorilne ure ali roditeljske sestanke, mora razrednik povabiti starše pisno. Razrednik mora o posebnostih, ki jih opazi pri dijaku, obvestiti šolsko svetovalno službo, ta pa, če je potrebno, tudi ravnatelja. Nato se skupaj dogovorijo o tem, kako bodo ukrepali.

Roditeljski sestanki

Prvi roditeljski sestanek:

1. razred – 11. 9. 2014, ob 16.30 (skupni in oddelčni)

4. razred – 10. 9. 2014, ob 16.30 (skupni in oddelčni)

2. razred – 11. 9. 2014, ob 17.00 (samo oddelčni)

3. razred – 11. 9. 2014, ob 17.00 (samo oddelčni)

Drugi roditeljski sestanek:

1. razred – 5. 3. 2015, ob 17.00

2. razred – 5. 3. 2015, ob 17.00

3. razred – 9. 4. 2015 ob 17.00

4. razred – 5. 3. 2015, ob 16.30

Urnik zvonjenja

zvonjenj_14-15

 

Prispevka ni mogoče komentirati.